วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เสียงของเยาวชนต่อพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีวิดีโอ โดย Jingjai N.

แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยจะลดลงอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่พบว่าการติดเชื้อรายใหม่กำลังเพิ่มขึ้น­ในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง เยาวชนขายบริการทางเพศ

วิดีโอนี้นำเสนอความเห็นของเยาวชนกลุ่มเสี­่ยงที่มีต่อเรื่องนี้ ซึ่งสะท้อนผลการศึกษาล่าสุดของยูนิเซฟ "การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ม­ีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนใน­ประเทศ ไทย" ซึ่งเก็บข้อมูลจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 2,000 คน ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มสาวประเภทสอง หญิงขายบริการ แรงงานต่างด้าว และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

ดาวน์โหลดรายงาน http://www.unicef.org/thailand/media_356.html

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พ่อแม่จ๋า...อยู่ไหน?


ปู่กับย่าและหลานตัวน้อย ณ หมู่บ้านเห่งหนึ่งในขอนแก่น ในประเทศไทย มีเด็กกว่า 3 ล้านคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นไปหางานทำในเมืองใหญ่ © UNICEF Thailand/2014/Aphiluck Paungkaewเรื่อง โดย กาญจนา เตชาวัฒนากูล /ภาพ โดย อภิลักษณ์ พวงแก้ว

(ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557)

 ภาพกิจวัตรประจำวันส่วนหนึ่งของคุณตาเปี่ยง และยายเส็ง โคตรชุม ชาวบ้าน ในอ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น ที่คอยดูแลป้อนข้าวป้อนนม น้องแคท หลานชายวัย 7 เดือน และปลอบโยนให้หยุดร้องไห้ ในขณะที่น้องโอม หลานชายคนโต วัย 3 ขวบ กำลังเล่นกับเพื่อนๆ พร้อมเสียงเรียกของคุณยายเส็งว่าอย่าไปไหนไกล ยายเป็นห่วง อาจดูเป็นสิ่งที่น่าเอ็นดูและเจนตาของคนส่วนใหญ่ กับภาพของปู่ย่าตายายวัยเกษียณที่คอยช่วยพ่อแม่เลี้ยงหลาน ในระหว่างที่พ่อแม่ไปทำงาน และเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะในชนบทที่คนยังอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Flying High for Kids: บอลลูนยูนิเซฟเพื่อเด็กพิการทางสติปัญญา

 
© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich


© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich


ภาพโดย สุขุม ปรีชาพานิช

เชียงใหม่,  10 กรกฎาคม 2557 - คุณแอนดรู ปาร์คเกอร์ นักบินบอลลูนจากนิวซีแลนด์ ผู้ริเริ่มโครงการ Flying High For Kids เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแสดงบอลลูนให้แก่เด็กๆ พิการทางสติปัญญาที่เชียงใหม่ เขามีแผนเดินทางไปใน 100 ประเทศทั่วโลกในอีก 4 ปีข้างหน้าเพื่อแสดงบอลลูนให้แก่เด็กๆ และช่วยยูนิเซฟรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก เขาหวังว่าบอลลูนจะเป็นแรงบันดาลใจในกับผู้คนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็ก

"Healthy Communities" เพื่อสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญาวิดีโอ โดย Jingjai N.

วิดีโอเกี่ยวกับ โครงการ Healthy Communities Project หรือ การตรวจสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญา ซึ่งจัดโดยสเปเชียล โอลิมปิค ประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาในประเทศไทย พบว่าเด็กๆกลุ่มนี้จำนวนมากไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพเลย

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Getting to Zero…ลดเอดส์เด็กไทยให้ใกล้ศูนย์

คุณแม่ติดเชื้อท่านหนึ่งที่มารับการรักษาที่รพ. ศิริราช ทำให้ลูกน้อยที่เกิดมาไม่ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จด้านลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้เหลือไม่ถึงร้อยละ 3 © UNICEFThailand/2014/Jingjai N.

เรื่อง โดย: จันทรา กาญจน์  
(ตีพิมพ์ในจุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 ก.ค. 2557)

โรคเอดส์นับเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต่างเผชิญกันถ้วนหน้า แต่ระดับความรุนแรงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงการออกมายอมรับปัญหาของภาครัฐ อันจะนำไปสู่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาในวงกว้างด้วย ประเทศไทยนั้น เป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มอาเซียนที่ออกมายอมรับถึงปัญหาและผลกระทบของเอดส์ ในสมัยรัฐบาลคุณอานันท์ ปัญยารชุน ซึ่งส่งผลดีที่ทำให้เกิดความตื่นตัวทั้งภาครัฐและประชาสังคมในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดและหาวิธีการจัดการ ซึ่งทำให้ภาพรวมของปัญหาเรื่องเอดส์ในบ้านเราดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2539 เป็นต้นมา

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟจับมือ กทม.เตรียมตั้งศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กปฐมวัย


นายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (ซ้าย) และ ดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่ากทม. (ขวา) ลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย © UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดอบรมบุคลากรโรงเรียนในสังกัด และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก 4,000 คน ก่อนคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเชิงลึก หวังใน 2 ปี สามารถจัดตั้งศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 10 แห่ง

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Are children your business?วิดีโอนี้นำเสนอเกี่ยวกับการนำแนวคิดด้านส­ิทธิเด็กมาปรับใช้ในภาคธุรกิจ และความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจหลายองค์ก­รที่มีต่อสิทธิเด็กกับการดำเนินธุรกิจ

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เด็กปฐมวัย 16% ในประเทศไทย มีภาวะทุพโภชนาการ

เด็กๆ กำลังรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจ. อุดรธานี © UNICEF Thailand/2012/Jingjai N.

 (ตีพิมพ์ในนสพ. กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557)

องค์การยูนิเซฟ จับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ครั้งที่ 2 พบเด็กไทยในครอบครัวยากจนเผชิญปัญหาทุพโภชนาการ ส่งผลเตี้ย แคระ แกรน เด็กฐานะดีมีปัญหาอ้วน ชี้เด็กจน-แม่เรียนน้อยเผชิญปัญหารอบด้าน ส่วนผู้หญิงอีสานจำนวนไม่น้อยยอมรับได้สามีตบตีเพราะไปไหนโดยไม่บอก-ไม่ดูแลลูก-ปฏิเสธเพศสัมพันธ์-ทำกับข้าวไหม้

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555วิดีโอเกี่ยวกับการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ

การสำรวจครั้งนี้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของยูนิเซฟทั่วโลก ที่ได้นำแทบเบล็ตมาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความสะดวกรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

ผลสำรวจจะช่วยชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเด็กของประเทศไทยและยังช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนนโยบายต่างๆเพื่อเด็กและสตรี

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดผลสำรวจได้ที่ http://www.unicef.org/thailand/tha/media_22564.html

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?วิดีโอเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เพื่อเป็นสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก

เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร คือเงินที่จ่ายเป็นประจำให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่เป็นครอบครัวยากจน ให้มีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในรายการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก