วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

สูติบัตร - สิทธิขั้นพื้นฐานและเอกสารทางกฎหมายชิ้นแรกของชีวิตวิดีโอ เอื้อเฟื้อจาก บางกอกโพสต์ โดย เจตจรัส ณ ระนอง

วิดีโอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเกิดในประเทศไทย  โดยชี้ให้เห็นว่า เด็กทุกคนในโลกมีสิทธิในการได้รับการจดทะเบียนเกิด อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ the Convention on the Rights of the Child (CRC) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด อนุสัญญาฯ นี้ได้ระบุสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของเด็กทุกคน ตลอดจนหน้าที่ของรัฐและผู้ปกครองในการพิทักษ์สิทธิเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

ความท้าทายขององค์กรธุรกิจในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมอย่างปราศจากเงื่อนไข

เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมเด็กๆ ผู้ลี้ภัยซึ่งกำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนชั่วคราวใกล้เขตอพยพของประเทศเลบานอน © UNICEF Thailand/2014/Napat Phisanbut
โดย เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

(บทความนี้เป็นมุมมองของคุณเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2557 คุณเศรษฐา ทวีสิน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแสนสิริซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของยูนิเซฟ ได้เดินทางไปประเทศเลบานอนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานของยูนิเซฟในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งในประเทศซีเรีย) 

เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ผมได้มีโอกาสเขียนถึงมุมมองในการทำกิจกรรม CSR ที่ผมคิดว่าเราทุกคน โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจควรเปลี่ยน โดยผมเคยให้ความเห็นไว้ว่าการที่ยังมีประเด็นปัญหาของมนุษยชาติในด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่อีกมากที่ยังรอการได้รับความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาก็เพราะเรายังยึดติดกับมุมมองแบบ “stereotype” กันอยู่

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

10 ปี ไฟใต้ เด็ก-เยาวชนในวังวนความรุนแรง


เด็กๆ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกเผาในจ. ยะลาเมื่อปี 2551 © UNICEFThailand/2008/Athit Perawongmetha
เวที 10 ปี ผลกระทบต่อเด็กจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอ็นจีโอชี้สถานการณ์วิกฤติ ผู้ก่อเหตุไม่เลือกเป้า เด็กโดนด้วย ยอดเจ็บ-ตายพุ่ง “หมอเพชรดาว” ชี้การเยียวยาจิตใจจำเป็น แต่ยอมรับเจ้าหน้าที่ทำงานยาก เหตุชุมชนหวาดระแวง

กีฬาเพื่อเด็กพิ­การทางสติปัญญา - Special Olympics for special athletes
วิดีโอ โดย Jingjai N. 

วิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมการกีฬาเพื่อเด็กพิ­การทางสติปัญญา จัดโดย สเปเชียลโอลิมปิค ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยยูนิเซฟ วิดีโอชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า เด็กพิการทางสติปัญญาสามารถดูแลตนเองและมี­ชีวิตที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับผู้อื่นในสัง­คมหากได้รับโอกาส

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

SMS*1515 บริการส่งข้อความสำหรับแม่ยุคใหม่

 ดีแทค กรมอนามัยและยูนิเซฟจับมือเปิดตัวโครงการ SMS*1515 ครอบครัวผูกพัน ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก

 “ขณะตั้งครรภ์ คุณแม่จะมีเต้านมขยาย ควรดูแลเต้านมให้สะอาด และใส่เสื้อชั้นในขนาดที่เหมาะสม.......” 

โยก เปลน  ว่าที่คุณแม่เชื้อสายกัมพูชาวัย 26 ปีกับสามีชาวบุรีรัมย์  อ่านข้อความทาง SMS ให้ฟังด้วยรอยยิ้ม แม้โทรศัพท์มือถือในมือของเธอจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนเหมือนของหลายๆ คน แต่เธอก็กดอ่านข้อความได้อย่างคล่องแคล่ว   “ชอบนะ รู้สึกว่ารวดเร็วดี ทันสมัยดีค่ะ”  เธอพูดปนหัวเราะ แม้โยกจะตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วก็ตาม แต่เธอบอกว่า  ตั้งครรภ์แต่ละครั้งก็มีอาการไม่เหมือนกัน “ท้องคนใหม่ก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อีกนะ จาก SMS ที่ส่งมานี่แหละ”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟดึงภาครัฐและเอกชนร่วมจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานแรงงานต่างด้าว

เด็กๆ ลูกหลานแรงงานต่างด้าวกำลังเรียนหนังสือที่โรงเรียนในไร่ส้ม ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นความร่วมมือของภาครัฐ เอ็นจีโอและภาคธุรกิจในการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก © UNICEF Thailand/2010/M. Thomas


โดย ปฎิมา กลิ่นส่ง

เชียงใหม่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 - องค์การยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมเสวนา “หุ้นส่วนการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานผู้ใช้แรงงาน” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการหาแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและขยายโอกาสด้านการศึกษาสำหรับเด็กๆ บุตรหลานแรงงานต่างด้าว

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟชู ‘เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร สวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก แก้สังคมเหลื่อมล้ำ


แม่กำลังให้นมลูกในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกทม. © UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha

ผลสำรวจพบเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ แพทย์ยืนยันโภชนาการ-การเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมในวัยเด็กเป็นพื้นฐานสร้างกำลังแรงงานมีคุณภาพ ยูนิเซฟแนะรัฐจัด “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร” 600 บาท/คน/เดือน องค์กรด้านเด็กผนึกกำลังหวังผลักดันเป็นนโยบาย เชื่อลดความเหลื่อมล้ำ-เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรคคอพอกในหมู่บ้านแม่เติน จ. ลำปาง

การปนเปื้อนของสารฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำ ณ หมู่บ้านแม่เติน จ. ลำปางทำให้ชาวบ้านหลายคนในต้องป่วยด้วยโรคคอพอกมาเป็นเวลาหลายสิบปี เนื่องจากฟลูออไรด์ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไอโอดีนซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้ ยูนิเซฟได้รณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของไอโอดีนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อการพัฒนาสมองของเด็ก ยูนิเซฟยังได้ผลักดันจนเกิดกฎหมายบังคับให้เติมสารไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิดในประเทศไทยในปัจจุบัน วิดีโอเอื้อเฟื้อจากบางกอกโพสต์ โดย เจตจรัส ณ ระนอง

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้

เรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

เรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา
ภาพและวิดีโอโดย เมธี เถื่อนทับ


ชาญชัย เข็มแก้ว หรือ “อุ้ม” เกิดมาพร้อมกับความพิการทางร่างกายและสติปัญญา เมื่อตอนยังเด็กมักจะถูกเพื่อนๆ ล้อเพราะเขาพูดจาไม่ชัด ทำอะไรก็ช้า และเดินตัวบิดเบี้ยว เพื่อนบ้านมักพูดกับบุญโฮม แม่ของเขาว่า เธอคงจะต้องดูแลลูกชายคนนี้ไปทั้งชีวิต บุญโฮมได้แต่ร้องไห้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ

เรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
มิกซ์ (นามสมมุติ) ที่ติดเชื้อเอชไอวีมาแต่กำเนิดบอกว่า เธอโตมาด้วยความรู้สึกว่าตนเป็นที่รังเกียจของครอบครัว
เรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา
ภาพโดย เมธี เถื่อนทับ

มิกซ์ * สาวประเภทสองที่ติดเชื้อเอชไอวีมาแต่กำเนิดบอกว่าเธอไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กที่น่าจดจำเหมือนเด็กคนอื่นๆ ตรงกันข้าม ชีวิตวัยเด็กของเธอเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด