วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ยูนิเซฟประเทศไทย ชวนเด็กและเยาวชนมาร่วมเป็นแรงผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมผ่านเครือข่ายยูรีพอร์ต (U-ReporT)

ยูนิเซฟประเทศไทย ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม ผ่านเครือข่ายยูรีพอร์ต (U-Report) โครงการริเริ่มแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพราะหนึ่งเสียง สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลัง เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้


ปัจจุบัน โครงการริเริ่มยูรีพอร์ต มีประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า 20 ประเทศ และมีสมาชิกที่เรียกว่ายูรีพอร์ตเตอร์มากกว่า 2 ล้านคน โดยในประเทศไทยได้มีการทดสอบระบบ และรณรงค์เชิญชวนให้เด็กและเยาวเข้ามาร่วมเครือข่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา
ในเฟสที่ 2 ของโครงการริเริ่มยูรีพอร์ตในประเทศไทยนี้ เราได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน U-Report และจะนำผลของแบบสำรวจนี้ ไปนำเสนอในเวทีสิทธิเด็ก ให้แก่ผู้แทนจากรัฐบาล ในวันที่ 20 พฤศจิกยายนนี้

ยูนิเซฟประเทศไทย จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน U-Report ผ่านทาง Apple App Store (สำหรับไอโฟน) หรือ Google Play Store (สำหรับแอนดรอยด์) ลงทะเบียนเป็นยูรีพอร์ตเตอร์ และตอบแบบสอบถามดังกล่าว เพราะเราเชื่อว่าทุกเสียงของคุณนั้นสำคัญ

หากมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/UReportThailand หรือ ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/UReportThai

1 ความคิดเห็น:

 1. คุณต้องการเงินกู้ยืม @ ดอกเบี้ย 2% สำหรับ บริษัท และบุคคลธรรมดา
  AIMS? ถ้าเป็นกรณี:
  กรอกข้อมูลและส่งคืน
  ชื่อ: ===
  จำนวนเงินที่ต้องการ: ===
  ระยะเวลา: ==
  ประเทศ
  วัตถุประสงค์: ===
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: ===
  บัตรประจำตัวประชาชน: ===

  เมื่อข้อมูลนี้ได้รับจาก บริษัท ของฉันเงินกู้ยืมจะเริ่มติดต่อกับเราได้อย่างรวดเร็วโดยอีเมล christloanfunds@gmail.com

  ตอบลบ