วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550

การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย - ความเหลือมล้ำที่ชัดเจน

ก้องศักดิ์และแม่กำลังตอบคำถามเจ้าหน้าที่ระหว่างการสำรวจสถานการณ์เด็กครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
© UNICEF-Thailand/2006/Few
 เรื่อง โดย โรเบิร์ต ฟิว

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2550)

กรุงเทพฯ - แม้จะมีการปรับปรุงเพื่อความเป็นอยู่ของเด็กและสตรีในประเทศไทย แต่เด็กและสตรีที่อยู่ในกลุ่มชายขอบ ยังคงถูกละเลยเรื่องความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดและได้รับการพัฒนา