วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550

พิราบน้อยยูนิเซฟ: ปลูกฝังสื่อรุ่นใหม่ให้ทำข่าวเด็กอย่างมีจริยธรรม

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและหลักจริยธรรมในการทำข่าวเด็ก
 © UNICEF-Thailand/2007/Rob Few
 เรื่อง โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

(บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

เชียงใหม่ – แม้ว่าจะเรียนนิเทศศาสตร์ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นักศึกษาส่วนใหญ่รวมถึงกนกนิภา วงศ์ใจ  นักศึกษาชันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบหมายให้ไปทำข่าวเกี่ยวกับเด็กระหว่างที่เธอเข้าอบรมโครงการ “พิราบน้อยยูนิเซฟ” ที่เชียงใหม่เมื่อต้นเดือน  เธอกับเพื่อนๆ ในกลุ่มจึงตัดสินใจไปสำรวจเด็กๆ ในร้านเกมส์เพื่อทำข่าวเรื่องผลกระทบของเกมส์ออนไลน์ต่อพฤติกรรมของเด็ก