วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2551

โรงเรียนเพื่อนเด็ก: ทำโรงเรียนให้เป็นที่ที่เด็กๆ อยากไป


เด็กๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางใน จ.กระบี่ กับถังเก็บน้ำใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางเป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเด็กๆ ต้องนำน้ำดื่มมาเองจากบ้าน
© UNICEF Thailand/2007/Thomas

เรื่อง โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2551)

กระบี่ – รจนา* นักเรียนชั้นม. 3 ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งใน จ. กระบี่เริ่มร้องไห้เมื่อครูถามเธอว่าเหตุใดเธอถึงมาสมัครเข้าชมรมสิทธิเด็ก เธอสะอึกสะอื้นจนทำให้ครู เพื่อนนักเรียน และ เจ้าหน้าที่ที่ไปเยี่ยมโรงเรียนประหลาดใจ

ห้องเงียบลงในทันที จนกระทั่งรจนาเอ่ยว่าเธอต้องการมาเรียนรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อที่จะ “ปกป้องตัวเองถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้น เพราะหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ต้องอยู่ในบ้านกับพ่อเลี้ยงและลูกชายของเขา”