วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เมื่อเด็กไทยไปประชุมที่ "ยูเอ็น"

เรื่อง โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

(บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 19 ก.พ. 2551)

กรุงเทพฯ – ทวีศักดิ์ ศรีกระทุ่มไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่า เด็กหนุ่มวัย 18 อย่างเขาซึ่งเกิดและโตในชุมชนแออัดย่านสวนพลู จะมีโอกาสไปนั่งอยู่ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาระพิเศษที่นครนิวยอร์คท่ามกลางรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั่วโลก

แต่นั่นก็เป็นไปแล้ว ทวีศักดิ์นักเรียนชั้นม. 6 จากโรงเรียนนนทรีวิทยาในกรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2ตัวแทนประเทศไทยให้ไปประชุมวาระพิเศษว่าด้วยเรื่องเด็กที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์คระหว่างวันที่ 11- 13 ธันวาคมปีที่แล้ว การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมาย “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” ซึงเป็นแผนงานที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตกลงและให้คำมั่นไว้ที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545