วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ห้องเรียนหย่อมบ้าน – การศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กทุกคน

เด็กชาวเขาจำนวนมากไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและโดดเดี่ยวจากชุมชน โครงการห้องเรียนหย่อมบ้านที่สนับสนุนโดยยูนิเซฟจึงนำโรงเรียนเข้าไปหาเด็กๆ ถึงที่เอง
© UNICEF Thailand/08/M.Thomas
 โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

แม่ฮ่องสอน – หลังจากที่หมอกจัดยามเช้าเริ่มจางไปจากทิวเขาอันเขียวขจี เผยให้เห็นภาพของเด็กกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่กำลังทยอยเดินลงมาตามทางเดินสูงชันที่เต็มไปด้วยโคลนเลน ซึ่งทอดยาวไปสู่หย่อมบ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในอำเภอขุนยวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน