วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พนักงานคาเธย์ แปซิฟิคนำโครงการ ‘Change for Good’ สู่เด็กยากจนในประเทศไทย


โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

เชียงใหม่ – พนักงานสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเกือบ 30 คนเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของเด็กๆ และดูว่าเงินที่พนักงานระดมทุนได้จากเที่ยวบินต่างๆ ของคาเธย์ แปซิฟิคนั้นถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง