วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พนักงานคาเธย์ แปซิฟิคนำโครงการ ‘Change for Good’ สู่เด็กยากจนในประเทศไทย


โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

เชียงใหม่ – พนักงานสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเกือบ 30 คนเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาของเด็กๆ และดูว่าเงินที่พนักงานระดมทุนได้จากเที่ยวบินต่างๆ ของคาเธย์ แปซิฟิคนั้นถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของเด็กๆ ในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา สายการบินคาเธย์ แปซิฟิคซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกงได้ให้การสนับสนุนองค์การยูนิเซฟในการช่วยระดมทุนด้วยการขอบริจาคเศษเงินเหรียญหรือธนบัตรสกุลต่างๆ จากผู้โดยสาร ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินของคาเธย์ แปซิฟิคจะได้รับการชักชวนให้บริจาคเศษเหรียญเงิน ในขณะที่ชมวิดิโอซึ่งแสดงถึงเรื่องราวของเด็กยากจนทั่วโลกไปพร้อมๆ กัน

โครงการนี้มีชื่อว่า Change for Good

โครงการ Change for Good ตั้งขึ้นในปี 2530 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟและสายการบินใหญ่ๆ 10 สาย จนกระทั่งบัดนี้ โครงการดังกล่าวสามารถระดมทุนได้กว่า 70 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยสนับสนุนยูนิเซฟในการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในกว่า 155 ประเทศทั่วโลก

สำหรับคาเธย์ แปซิฟิคเองสามารถระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ถึงกว่า 91 ล้านเหรียญฮ่องกง

ในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่ยากจนทั้งในท้องถิ่นทุรกันดารและในเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย พนักงานของคาเธย์ แปซิฟิคได้สัมผัสกับปัญหาของเด็กๆ ในพื้นที่ด้วยตาตนเอง พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เด็กไร้สัญชาติประสบความยากลำบากในการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น บริการด้านสาธารณสุข การเข้าโรงเรียน การที่เด็กผู้ติดเชื้อเอชไอวีถูกรังเกียจ ตลอดจนอุปสรรคอื่นๆ อีกมากมายที่เหล่าเด็กยากจนต้องเผชิญ

แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของคาเธย์ แปซิฟิคได้เรียนรู้ว่าโครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุนนั้นช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และนำอนาคตที่สดใสกว่ามาสู่เด็กๆ ในประเทศไทยอย่างไร

“เป็นการเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราอย่างมาก” ควินซ์ ชอง ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารองค์กรของคาเธย์ แปซิฟิคกล่าว “มันได้เปิดหูเปิดตาของพวกเราให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”

ควินซ์ยังกล่าวอีกด้วยว่า พนักงานของคาเธย์ แปซิฟิคจะนำประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังเมื่อพวกเขาเดินทางกลับไปฮ่องกง และการเดินทางครั้งนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถอธิบายให้ผู้โดยสารฟังได้เป็นอย่างดีว่า เงินที่บริจาคผ่านโครงการ Change for Good นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น