วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

หนทางสู่สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มจากเด็กๆ

เด็กนักเรียนประถมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในปัตตานีกำลังสวดมนต์หน้าชั้นระหว่างพักเที่ยง มีเด็กนักเรียนอย่างน้อย 30 คนเสียชีวิตและอีกอย่างน้อย 92 คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนใต้นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 จนถึงเดือนธันวาคม 2550
 © UNICEF Thailand/2008/Athit Perawongmetha

ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2552)

โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

หาดใหญ่, สงขลา – รูปวาดนั้นเป็นรูปใหญ่สีสันสดใส แสดงภาพพระ โต๊ะอิหม่าม ประชาชนทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมยืนจับมือกันในชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักความสามัคคี มีทั้งมัสยิดและวัดตั้งอยู่เคียงข้างกัน ข้างๆ วัดและมัสยิดมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมสวดมนต์อ้อนวอนขอให้สันติภาพบังเกิดแก่จังหวัดที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย