วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ห้องเรียนไร้สัญชาติในแม่อาย

“ห้องเรียนไร้สัญชาติ” ซึ่งสนับสนุนโดยยูนิเซฟ สอนเด็กๆ ไร้สัญชาติให้รู้กฏหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและสถานะทางกฏหมาย การบ้านของพวกเด็กๆ คือ การรวบรวมเอกสารให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าพวกเขามีสิทธิได้สัญชาติไทยหรือได้สถานะทางกฎหมายอื่นๆ
© UNICEF Thailand 2009/Athit Perawongmetha
(แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2552)

เขียนโดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

เชียงใหม่ – ศาลาขนาดใหญ่ของวัดท่าตอนซึ่งตั้งอยู่ใน อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ถูกจัดเป็นห้องเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 2-3 เดือนมาแล้ว เด็กนักเรียนมีพื้นเพที่แตกต่างกันและส่วนใหญ่มาจากหลาหลายหมู่บ้านใน อ. แม่อาย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือ การเป็นเด็กไร้สัญชาติ