วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

สมาชิกรัฐสภาเยี่ยมชมโครงการเพื่อนเด็ก และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิเด็ก


โดย เดวิด โพเน็ท

กรุงเทพฯ  – สมาชิกรัฐสภากว่า 600 คนจาก 120 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 122 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิโดยในที่ประชุมมีการถกกันเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาในการนำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม