วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณเคน ธีรเดช วงศ์พัวพันในฐานะทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชน คุณเคน ธีรเดช วงศ์พัวพัน และคุณแอน ทองประสมจะมีส่วนช่วยองค์การยูนิเซฟในการร­ณรงค์ให้สาธารณชนทราบถึงปัญหา ของเด็กๆ ในประเทศไทย ความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุ­ณภาพ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการ­ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ การป้องกันการแพร่กระจายของเอชไอวี/เอดส์ ตลอดจนการดูแลเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ นอกจากนี้ ทูตยูนิเซฟเพื่อเด็กและเยาวชนทั้งสองจะมีส­่วนในการช่วยระดมทุนให้กับองค์การ ยูนิเซฟในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น