วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สะพานชีวิต: การช่วยเหลือเด็กผู้กระทำผิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


สมศักดิ์ ชูช่วยคม อดีตเยาวชนผู้กระทำผิด ปัจจุบันทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กผู้กระทำผิดในภาคใต้
© UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha
(ต้นฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2553)

โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย – ความยากจนและความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่สมศักดิ์ ชูช่วยคมต้องเผชิญอยู่สม่ำเสมอในวัยเด็กที่เขาเติบโตขึ้นในจังหวัดนราธิวาส สุดชายแดนประเทศไทย ครอบครัวเห็นว่าเขาเป็นลูกที่ “เลวและโง่” ในขณะที่สมศักดิ์ต้องทำงานขายลูกอมบนรถไฟเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวตั้งแต่อายุได้เพียง 7 ขวบ