วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนในไร่ส้ม: สถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆลูกหลานของแรงงานต่างด้าว

© UNICEF Thailand/2010/M. Thomas

โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

เชียงใหม่ – ภายในไร่ส้มแห่งหนึ่งในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้เขตชายแดนพม่า มีสิ่งก่อสร้างชั้นเดียวง่ายๆ พื้นทำด้วยคอนกรีตขรุขระ ฝาผนังเป็นลำไม้ไผ่และหลังคามุงแฝกตั้งอยู่ ครั้งหนึ่งเจ้าของไร่ส้มเคยใช้เป็นที่เก็บปุ๋ยและเครื่องไม้เครื่องมือในการทำไร่ต่างๆ แต่ปัจจุบันถูกแปลงสภาพเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านั้น นั่นคือ เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆ ที่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าว