วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟเยี่ยมเด็กที่กระทำผิดในสงขลาจดหมายถึงผู้ให้การสนับสนุนยูนิเซฟ

เรียนท่านผู้ให้การสนับสนุนยูนิเซฟ

ผมได้ทราบเกี่ยวกับการทำงานของยูนิเซฟที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลามานานแล้ว แต่เพิ่งมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยาวชนที่สถานที่แห่งนั้นเมื่อเร็วๆ นี้

ภายในกำแพงสูงและการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในศูนย์ฝึกฯ ผมได้พบกับเยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมายจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้กว่า 400 คน ผมได้พูดคุยกับเยาวชนหลายคนถึงชีวิตและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และยังได้รับฟังถึงความฝันของพวกเขาเกี่ยวกับแผนในอนาคตหลังได้รับการปล่อยตัว

เยาวชนหลายคนบอกผมว่า พวกเขาเติบโตในครอบครัวที่ยากจน บ้างก็ครอบครัวแตกแยก เกือบทุกคนบอกกับผมว่าการก้าวพลาดของพวกเขาเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ การได้ใช้เวลาอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯ ทำให้พวกเขามีโอกาสได้ทบทวนถึงความผิดพลาดในอดีต และรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไป ผมได้แนะนำพวกเขาเพิ่มเติมด้วยว่าการที่ได้มาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ นี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อได้รับการปล่อยตัว

ชีวิตในศูนย์ฝึกฯ มีสิ่งที่เยาวชนต้องทำหลายอย่าง พวกเขาได้เรียนวิชาพื้นฐานต่าง ๆ และฝึกวิชาชีพทั้งในด้านตัดผม งานไม้ งานด้านอิเล็กทรอนิกส์และดนตรี ผมมีโอกาสได้เห็นเยาวชนตัดผมให้เพื่อน และทำกระเป๋าสตางค์จากหนังอย่างขะมักเขม้น

สิ่งสำคัญในการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกฯ ครั้งนี้ คือการที่ผมได้มีโอกาสพบกับเยาวชน 30 คนที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “สะพานชีวิต” โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟผ่านทางศูนย์ฝึกฯ และสงขลาฟอรั่มซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนผู้กระทำผิดเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิต ด้วยการฝึกให้พวกเขารู้จักวิเคราะห์ รู้จักตัวเอง และรู้จักการจัดการอารมณ์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมการนำรายงานข่าว สารคดี ภาพยนตร์ และโฆษณามาเป็นหัวข้อให้เยาวชนได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบที่สื่อมีต่อชีวิตของพวกเขา  นอกจากนี้ เยาวชนและครอบครัวยังมีโอกาสได้พบกับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อร่วมกันวางแผนอนาคตหลังได้รับการปล่อยตัว

สำหรับผมแล้ว โครงการนี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมจุดสองจุดในชีวิตเข้าด้วยกัน คือ เป็นการเชื่อมจากจุดที่เยาวชนกำลังก้าวผ่านเขตอันตรายไปสู่อีกจุดหนึงซึ่งจะเป็นชีวิตใหม่ เยาวชนเหล่านี้ต้องการใครสักคนที่พวกเขาไว้ใจที่จะช่วยให้เขาเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตได้ ซึ่งนั่นเป็นหัวใจสำคัญของโครงการสะพานชีวิต

งานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้คือการติดตามผลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังการปล่อยตัว เจ้าหน้าที่โครงการจะเดินทางไปเยี่ยมเยาวชนที่บ้านเพื่อประเมินสถานการณ์ของเยาวชนแต่ละคน และจะมีคณะทำงานที่ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ร่วมกันทำงานเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสมให้กับเยาวชนแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีบริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมงหากเยาวชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ผมมีโอกาสได้พบกับอดีตผู้กระทำผิดสองคน คนหนึ่งเคยอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯ เป็นเวลาสองปีในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองและเพื่อจำหน่าย หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ เขาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในฐานะที่ทำงานส่งเสริมให้สังคมเข้าใจเยาวชนที่กระทำผิด นอกจากนี้เขายังศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชนและปัจจุบันกลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของโครงการสะพานชีวิต ส่วนอดีตเยาวชนผู้กระทำผิดอีกคนหนึ่งมีความผิดฐานครอบครองและจำหน่ายยาเสพติด ปัจจุบันเขามีชีวิตที่ดีและเป็นผู้หาเลี้ยงหลักของครอบครัว โดยประกอบอาชีพขายไข่เป็ดและปลาดุกที่เขาเลี้ยงในบ่อหลังบ้าน

ทั้งสองกรณีนี้เป็นตัวอย่างของเยาวชนที่เคยกระทำความผิดที่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและกลับมามีชีวิตที่ดีได้ ซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคที่ท่านทั้งหลายได้กรุณามอบให้กับยูนิเซฟ เพราะนั่นคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้เยาวชนผู้กระทำผิดเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมได้ ผมขอขอบคุณในการสนับสนุนของท่านเป็นอย่างสูง

โครงการสะพานชีวิตเป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่ยูนิเซฟพยายามส่งเสริมให้นำไปใช้ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผมมั่นใจว่าจะมีการนำโครงการลักษณะนี้ไปใช้ในศูนย์ฝึกฯ อื่น ๆ อีกหลายศูนย์ ซึ่งเยาวชนอีกนับพันคนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ปัจจุบัน ยูนิเซฟยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กอีกหลายล้านคนในประเทศไทยที่อยู่ในภาวะยากจนและขาดแคลน ด้วยการสนับสนุนจากท่านทำให้ยูนิเซฟสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการล่วงละเมิด

ผมใคร่ขอให้ท่านพิจารณาให้การสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ ตลอดจนอยู่เคียงข้างยูนิเซฟและเด็ก ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ดีและสดใสยิ่งขึ้นสำหรับเด็กทุกๆ คน

ขอแสดงความนับถือ


อานันท์ ปันยารชุน
ทูตยูนิเซฟประจำประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น