วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นมแม่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกในภาวะน้ำท่วม

© UNICEF Thailand/2011/Piyanun Kiatnaruyuth
เรื่องโดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

อยุธยา - สุจิรา เอี่ยมสำราญ คลอดลูกสองวันหลังจากอพยพจากบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิง บ้านของเธอเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดพื้นที่หนึ่งในอยุธยา  แต่ถึงแม้ว่าสุจิราจะเครียดจากการที่ต้องอพยพโยกย้ายบ้านและกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลูก เธอก็ยังคงพยายามให้นมลูกต่อไปเพื่อให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้