วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยูนิเซฟคือใคร (วิดีโอ 3 นาที)วิดีโอความยาว 3นาที (ภาษาไทย) เกี่ยวกับยูนิเซฟและภารกิจในประเทศไทย ซึ่งนำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ยังคงต้องเผชิญ วิดีโอนี้จัดทำเพื่อให้ประชาชนรู้จักว่ายู­นิเซฟคือใครและทำอะไร

ยูนิเซฟคือใคร (วิดีโอ 5 นาที)วิดีโอความยาว 5 นาที (ภาษาไทย) เกี่ยวกับยูนิเซฟและภารกิจในประเทศไทย ซึ่งนำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ ยังคงต้องเผชิญ วิดีโอนี้จัดทำเพื่อให้ประชาชนรู้จักว่ายู­นิเซฟคือใครและทำอะไร พร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมงาน­กับยูนิเซฟในการพัฒนาเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

UNICEF - การทิ้งขยะช่วงน้ำท่วมTake Care - สปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ของยูนิเซฟเกี่ยวกับ­การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยง่ายๆ ในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด ตอน การจัดการขยะ นำแสดงโดย เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ และ โบ๊ท นิธิศ วารายานนท์

UNICEF- ล้างมือบ่อยๆช่วงน้ำท่วมTake Care - สปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ของยูนิเซฟเกี่ยวกับ­การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยง่ายๆ ในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลด ตอน ล้างมือ นำแสดงโดย แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

UNICEF-ดื่มน้ำสะอาดช่วงน้ำท่วมTake Care - สปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ของยูนิเซฟเกี่ยวกับ­การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในช่วงน้ำท่วมแล­ะหลังน้ำลด ตอน ดื่มน้ำสะอาด นำแสดงโดย เชฟฟาง ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช