วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศิลปะกับพลังสร้างสรรค์ของเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี


ดาบและนักแสดงรุ่นพี่กำลังแสดงละครใบ้ให้กับเด็กๆ ที่ป่วยเรื้อรังที่หอผู้ป่วยเด็กที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
© UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha
โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

(ต้นฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 8 ก.พ. 2554)

ขอนแก่น, กุมภาพันธ์ 2554 – บรรยากาศวุ่นวายในหอผู้ป่วยเรื้อรังเด็กของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ดูเหมือนจะสงบลงเมื่อนักแสดงละครใบ้สองคนมาถึง คนไข้เด็กหลายคนค่อยๆ ลุกลงจากเตียงเพื่อไปจับจองที่นั่งสำหรับชมการแสดงทั้งๆ ที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นพวกเขากำลังร้องไห้กระจองอแงจากความไม่สบายที่เกิดจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆ