วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

เต๋อฉันทวิชช์ชวนเล่นเต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ชวนคุณมาเล่นใน www.letsplaytogether.com เพื่อให้เด็กยากจนได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้เล่น ทุกๆ 500 คนที่เข้าไปเล่นใน www.letsplaytogether.com พันธมิตรภาคธุรกิจของยูนิเซฟจะบริจาคอุปกร­ณ์กีฬาครบเซ็ตให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน