วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Unicef Plays "ที่เห็น และ เป็นอยู่" ตอนที่ 3จากความเป็นจริงสู่เรื่องราวในละคร...โดยบ­ทประพันธ์ของคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ

เรื่องน้ำหวานเข้าเรียน

เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานอย่างเด็กๆ ความใสซื่อที่เปล่งประกายไปด้วยจินตนาการ ความฝันกับความเป็นจริงช่างตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง

ยังมีความจริงอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเด็ก­ๆ ยูนิเซฟมีความมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปล­ง นำสิ่งที่คนมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป กลับได้เห็น ทำให้เกิดการผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนทา­งการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกันไ­ด้ที่ www.Unicefplays.com

Unicef Plays "ที่เห็น และ เป็นอยู่" ตอนที่ 2จากเรื่องราวจริงสู่บทในละคร....ประพันธ์โ­ดยคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ

เรื่องความสุขอยู่ที่ใด

"คนอย่างเราไม่มีทางเลือกมากนักหรอก" คำพูดจากสุนทรคงสะท้อนสังคมที่เขาต้อง ขวนขวายต่อสู้เพื่อครอบครัวจวบจนวินาทีสุด­ท้ายของชีวิต...

ยังมีความจริงอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเด็ก­ๆ ยูนิเซฟมีความมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปล­ง นำสิ่งที่คนมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป กลับได้เห็น ทำให้เกิดการผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนทา­งการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกันไ­ด้ที่ www.Unicefplays.com

Unicef Plays "ที่เห็น และ เป็นอยู่" ตอนที่1จากเรื่องราวจริงสู่บทในละคร....ประพันธ์โ­ดยคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ

เรื่องชีวิตที่มืดมิด

ผลกระทบจากสิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ไม่ได้เ­ลือก กลับถูกสังคมตัดสินจากมุมมองเพียงด้านเดีย­ว สร้างผลกระทบที่ถูกตีตราไปทั้งชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิด

ยังมีความจริงอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเด็ก­ๆ ยูนิเซฟมีความมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปล­ง นำสิ่งที่คนมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป กลับได้เห็น ทำให้เกิดการผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนทา­งการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกันไ­ด้ที่ www.Unicefplays.com

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จากมือสู่เครื่องจักร: เครื่องผสมไอโอดีนช่วยพัฒนาคุณภาพเกลือบริโภคในประเทศไทย

วิมล พวงกิจจา เจ้าของโรงงานผลิตเกลือเพชรสาครหยิบเกลือก่อนผสมกับโปแตสเซียม ไอโอเดท
© UNICEF Thailand/2011/Athit Perawongmetha
เรื่องโดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่ซึ่งกำหนดให้เกลือบริโภคทั้งหมดต้องมีไอโอดีนผสมอยู่ในปริมาณที่กำหนดคือ 20 – 40 ส่วนต่อล้านส่วนทั้งนี้ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ อย่างไรก็ตาม ได้มีการยืดหยุ่นให้ผู้ผลิตเกลือปรับตัวกับข้อบังคับต่างๆ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปกป้องคุ้มครองเด็กเร่ร่อนในประเทศไทยเรื่องโดย ณัฐฐา กีนะพันธ์/ วิดีโอ โดย Jingjai N. 

เชียงใหม่ – เมื่อปูน (นามสมมติ) เด็กชายอายุ 10 ขวบออกจากบ้านเมื่อปีที่แล้ว เขาตื่นเต้นกับอิสรภาพที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ไม่มีผู้ใหญ่ที่ต้องเชื่อฟัง ไม่มีโรงเรียนต้องไป และมีเวลาเหลือเฟือที่จะเที่ยวเล่นไปกับเพื่อนใหม่ที่พบพาได้ตามท้องถนนในเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่