วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Unicef Plays "ที่เห็น และ เป็นอยู่" ตอนที่1จากเรื่องราวจริงสู่บทในละคร....ประพันธ์โ­ดยคุณงามพรรณ เวชชาชีวะ

เรื่องชีวิตที่มืดมิด

ผลกระทบจากสิ่งที่ผู้เป็นพ่อและแม่ไม่ได้เ­ลือก กลับถูกสังคมตัดสินจากมุมมองเพียงด้านเดีย­ว สร้างผลกระทบที่ถูกตีตราไปทั้งชีวิตตั้งแต่ยังไม่เกิด

ยังมีความจริงอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเด็ก­ๆ ยูนิเซฟมีความมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปล­ง นำสิ่งที่คนมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป กลับได้เห็น ทำให้เกิดการผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนทา­งการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกันไ­ด้ที่ www.Unicefplays.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น