วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การศึกษา – ฝันเกินเอื้อมสำหรับใครบางคนเรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา

ทุกวันนปกรณ์ จะตีก๋อย จะช่วยพ่อทำนาในที่นา หรือไม่ก็ในโรงตีเหล็กเล็กๆ ของที่บ้านในหมู่บ้านอันแสนจะห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบ้างบางครั้งที่เขาฝันถึงการได้เรียนหนังสือ

แต่ นปกรณ์ ไม่เคยรู้เลยว่า ฝันนั้นจะกลายเป็นความจริงได้หรือไม่