วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

คณะกรรมการหาทุนของยูนิเซฟ .วิดีโอ โดย Jingjai N.

คณะกรรมการระดมทนแห่งชาติเพื่อยูนิเซฟจากป­ระเทศต่างๆ เยี่ยมโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในจ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น