วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีแทบเล็ตกับการเข้าถึงหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล

© UNICEF Thailand/2012/M. Thomas
เรื่องโดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

หมู่บ้านแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2555 - ณ หมู่บ้านแม่หลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่เร้นตัวอยู่บนเทือกเขาสูงท่ามกลางไอหมอกในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สุมาตร ลีมา คุณพ่อลูกสองวัย 41 ปีบอกกับผู้ที่มาเี่ยี่ยมเยือนว่า “คนข้างนอกควรได้รู้ว่าเราอยู่กันอย่างไรและปัญหาของเราคืออะไร”

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชีวิตกลางขุนเขาที่ขาดการศึกษาเรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา

ธัญญา จะตีก๋อย เด็กหญิงวัย 9 ปี เป็นลูกคนกลางของครอบครัวชาวลาหู่ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหัวปายซึ่งเป็นหมู่บ้านห่างไกลท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พี่สาวของธัญญาได้เรียนหนังสือ แต่ธัญญาต้องอยู่บ้านเลี้ยงน้องชายและช่วยพ่อแม่ทำงาน

จะมู พ่อของธัญญาบอกว่า เขาสามารถส่งลูกไปโรงเรียนได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น จะมูมีอาชีพปลูกข้าวและข้าวโพด บางครั้งเขาก็รับจ้างทำนาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอื่น