วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2555ปี พ.ศ.2555 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับยูนิเซฟและพันธมิตรในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แม้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนัก แต่ภารกิจเพื่อเด็กหลายอย่างก็ประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะการลดการตายในเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น