วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

A Chance for Change (ตอนสรุป)วิดีโอ โดย Jingjai N.

A Chance for Change คือ หนังสั้น 5 ตอนจบ เกี่ยวกับชีวิตจริงของเยาวชนยากจน 2 คนจากต่างจังหวัดที่มาตามหาฝันในกรุงเทพฯ โดยได้เข้าร่วมฝึกอบรมการโรงแรมเป็นเวลา 5 เดือน
ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ (Youth Career Development Programme)  ซึ่งริเริ่มโดยยูนิเซฟและโรงแรมแพนแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาส และรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนป้องกันเด็กและเยาวชนยากจนจากการถูกชักจูงหรือถูกล่อลวงให้เข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ และการถูกเอารัดเอาเปรียบทางแรงงาน

หนังสั้นชุดนี้นำเสนอเรื่องราวระหว่างการอบรมและการใช้ชีวิตในเมืองกรุงของ นางสาวดาวใจ แซ่ท่อ เด็กสาวกลุ่มชาติพันธุ์ม้งวัย 20 ปี จากหมู่บ้านทับเบิก จ. เพชรบูรณ์ที่ต้องการต่อสู้และส่งตนเองเรียน ส่วนอีกคนหนึ่งคือนางสาวอุไรรัตน์ ศรีสาระ วัย 18 ปี เด็กสาวผู้กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ 7 เดือนจาก จ. หนองคาย ซึ่งทางบ้านไม่สามารถส่งเสียให้เรียนต่อได้

โครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ (Youth Career Development Programme) เป็นโครงการที่จัดการอบรมการโรงแรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดโอกาสเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งริเริ่มโดยยูนิเซฟและโรงแรมแพนแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาส และรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนป้องกันเด็กกลุ่มนี้จากการถูกชักจูงหรือถูกล่อลวงให้เข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ และการถูกเอารัดเอาเปรียบทางแรงงาน

 “โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี 2538 โดยเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟกับเจ้าหน้าที่โรงแรมแพนแปซิฟิกในกรุงเทพฯ มานั่งหารือกันเพื่อหาวิธีใหม่ๆในการลดความเสี่ยงของเด็กๆ ที่จะถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์หรือการถูกเอาเปรียบทางเพศ” นายแอนดรู มอริส รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าว

ในแต่ละปีคณะกรรมการจะคัดเลือกกลุ่มยุวสตรีจากใบสมัคร และพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ยากจนและมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง รวมทั้งความกระตือรือร้น ทัศนคติในการดำเนินชีวิตของผู้สมัคร  เด็กทั้งหมดที่เข้าโครงการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศแต่ไม่มีทุนเรียนต่อ

“มันเริ่มจากการที่โรงแรมแพนแปซิฟิกนำเด็กๆ เหล่านั้นมาอบรมเกี่ยวกับการโรงแรมและรับเด็กๆ เข้าทำงานหลังจากนั้น  โครงการนี้ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กนับพันคนจนถึงปัจจุบัน และต่อมาได้เป็นที่รับรู้ในแวดวงธุรกิจและขยายไปยังโรงแรมอื่นๆ มากมาย” นายแอนดรูกล่าว

ในปี 2555 มีโรงแรมเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 แห่งโดยได้จัดฝึกอบรมเด็กๆ ในแผนกต่างๆ เช่น แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดดอกไม้ แผนกซักรีด และอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจโรงแรม หลังสำเร็จการอบรม เด็กส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติจะได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานกับโรงแรม ซึ่งได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่พวกเขา และทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคม

โปรดติดตามชีวิตจริงของเยาวชนทั้งคู่และโลกใหม่ของพวกเขาในกรุงเทพฯ ที่ www.youtube.com/unicefthailand
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อณัฐฐา กีนะพันธ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 02 356 9478, 086 616 7555 หรือ nkeenapan@unicef.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น