วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

การลงพื้นที่ของ Friends of UNICEF - พอลล่า เทย์เลอร์ และนิชคุณ หรเวชกุล



เรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา
วิดีโอพอลล่า เทย์เลอร์ โดย เมธี เทือนทัพ และ TV Munk
วิดีโอนิชคุณ หรเวชกุล โดย Jingjai N.

กรุงเทพฯ – นักแสดงและนางแบบ พอลล่า เทย์เลอร์ และเคป๊อปไอดอล นิชคุณ หรเวชกุล ไม่เคยพบกันมาก่อน แต่ทั้งสองคนต่างทักทายกันอย่างตื่นเต้นก่อนจะเดินเคียงข้างกันเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยสื่อมวลชน ณ. โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้รับการแนะนำในฐานะ “Friends of UNICEF” ให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  คนดังทั้งสองในฐานะ Friends of UNICEF จะปฎิบัติหน้าที่ที่สำคัญสองประการ คือ การทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในประเทศไทย และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงปัญหาความท้าทายต่างๆที่เด็กๆต้องเผชิญในปัจจุบัน

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ทลายกำแพงแห่งภาษาที่ภาคใต้



โดย ณัฐฐา กีนะพันธ์

ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จ. นราธิวาส ไม่ใช่แค่ชั่วโมงวิทยาศาสตร์ทั่วๆ ไป เพราะในขณะที่ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของพืชเป็นภาษามลายูปัตตานี เด็กๆ ต่างตอบกลับเป็นภาษาไทยอย่างเซ็งแซ่ ตลอดคาบเรียนทั้งคุณครูและนักเรียนสื่อสารกันโดยใช้ทั้งภาษาไทยและมลายูถิ่นสลับกันไปมาอย่างคล่องตัว ไม่มีการสับสนใดๆ ในหมู่เด็กๆ