วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

พื้นที่เรียนรู้ในไซต์ก่อสร้างกับโอกาสทางการศึกษาของเด็กลูกหลานแรงงานเรื่องโดย ณัฐฐา กีนะพันธ์/ วิดีโอ โดย Jingjai N. />

กรุงเทพฯ กันยายน 2556 – หลายคนที่แวะเข้าไปดูโครงการของแสนสิริ มักจะมองเห็นป้ายขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆ ทั้งด้านหน้าและภายในโครงการ เช่นข้อความว่า “รากฐานที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน อนาคตที่ดีเริ่มต้นที่โรงเรียน แสนสิริสนับสนุนการยุติแรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้าง” ที่โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-จรัญ 2 ก็เช่นกัน นอกจากจะมีการรณรงค์ไม่ใช้แรงงานเด็กแล้ว ที่นี่ยังสร้างพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานแรงงานก่อสร้างอีกด้วย