วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรคคอพอกในหมู่บ้านแม่เติน จ. ลำปาง

การปนเปื้อนของสารฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำ ณ หมู่บ้านแม่เติน จ. ลำปางทำให้ชาวบ้านหลายคนในต้องป่วยด้วยโรคคอพอกมาเป็นเวลาหลายสิบปี เนื่องจากฟลูออไรด์ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไอโอดีนซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้ ยูนิเซฟได้รณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของไอโอดีนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อการพัฒนาสมองของเด็ก ยูนิเซฟยังได้ผลักดันจนเกิดกฎหมายบังคับให้เติมสารไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิดในประเทศไทยในปัจจุบัน วิดีโอเอื้อเฟื้อจากบางกอกโพสต์ โดย เจตจรัส ณ ระนอง

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้

เรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

เรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา
ภาพและวิดีโอโดย เมธี เถื่อนทับ


ชาญชัย เข็มแก้ว หรือ “อุ้ม” เกิดมาพร้อมกับความพิการทางร่างกายและสติปัญญา เมื่อตอนยังเด็กมักจะถูกเพื่อนๆ ล้อเพราะเขาพูดจาไม่ชัด ทำอะไรก็ช้า และเดินตัวบิดเบี้ยว เพื่อนบ้านมักพูดกับบุญโฮม แม่ของเขาว่า เธอคงจะต้องดูแลลูกชายคนนี้ไปทั้งชีวิต บุญโฮมได้แต่ร้องไห้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ

เรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
มิกซ์ (นามสมมุติ) ที่ติดเชื้อเอชไอวีมาแต่กำเนิดบอกว่า เธอโตมาด้วยความรู้สึกว่าตนเป็นที่รังเกียจของครอบครัว
เรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา
ภาพโดย เมธี เถื่อนทับ

มิกซ์ * สาวประเภทสองที่ติดเชื้อเอชไอวีมาแต่กำเนิดบอกว่าเธอไม่ได้มีชีวิตวัยเด็กที่น่าจดจำเหมือนเด็กคนอื่นๆ ตรงกันข้าม ชีวิตวัยเด็กของเธอเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด