วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรคคอพอกในหมู่บ้านแม่เติน จ. ลำปาง

การปนเปื้อนของสารฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำ ณ หมู่บ้านแม่เติน จ. ลำปางทำให้ชาวบ้านหลายคนในต้องป่วยด้วยโรคคอพอกมาเป็นเวลาหลายสิบปี เนื่องจากฟลูออไรด์ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไอโอดีนซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้ ยูนิเซฟได้รณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของไอโอดีนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อการพัฒนาสมองของเด็ก ยูนิเซฟยังได้ผลักดันจนเกิดกฎหมายบังคับให้เติมสารไอโอดีนในเกลือบริโภคทุกชนิดในประเทศไทยในปัจจุบัน วิดีโอเอื้อเฟื้อจากบางกอกโพสต์ โดย เจตจรัส ณ ระนอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น