วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

กีฬาเพื่อเด็กพิ­การทางสติปัญญา - Special Olympics for special athletes
วิดีโอ โดย Jingjai N. 

วิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมการกีฬาเพื่อเด็กพิ­การทางสติปัญญา จัดโดย สเปเชียลโอลิมปิค ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยยูนิเซฟ วิดีโอชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า เด็กพิการทางสติปัญญาสามารถดูแลตนเองและมี­ชีวิตที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับผู้อื่นในสัง­คมหากได้รับโอกาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น