วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

สูติบัตร - สิทธิขั้นพื้นฐานและเอกสารทางกฎหมายชิ้นแรกของชีวิตวิดีโอ เอื้อเฟื้อจาก บางกอกโพสต์ โดย เจตจรัส ณ ระนอง

วิดีโอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเกิดในประเทศไทย  โดยชี้ให้เห็นว่า เด็กทุกคนในโลกมีสิทธิในการได้รับการจดทะเบียนเกิด อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ the Convention on the Rights of the Child (CRC) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด อนุสัญญาฯ นี้ได้ระบุสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของเด็กทุกคน ตลอดจนหน้าที่ของรัฐและผู้ปกครองในการพิทักษ์สิทธิเด็ก

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ความท้าทายขององค์กรธุรกิจในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมอย่างปราศจากเงื่อนไข

เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ. แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมเด็กๆ ผู้ลี้ภัยซึ่งกำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนชั่วคราวใกล้เขตอพยพของประเทศเลบานอน © UNICEF Thailand/2014/Napat Phisanbut
โดย เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 

(บทความนี้เป็นมุมมองของคุณเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2557 คุณเศรษฐา ทวีสิน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแสนสิริซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของยูนิเซฟ ได้เดินทางไปประเทศเลบานอนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาดูงานของยูนิเซฟในการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่เด็กผู้ลี้ภัยจากความขัดแย้งในประเทศซีเรีย) 

เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ผมได้มีโอกาสเขียนถึงมุมมองในการทำกิจกรรม CSR ที่ผมคิดว่าเราทุกคน โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจควรเปลี่ยน โดยผมเคยให้ความเห็นไว้ว่าการที่ยังมีประเด็นปัญหาของมนุษยชาติในด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่อีกมากที่ยังรอการได้รับความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาก็เพราะเรายังยึดติดกับมุมมองแบบ “stereotype” กันอยู่

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

แรงงานหนุนรัฐ จัดเงินเลี้ยงดูบุตร “ถ้วนหน้า”

แม่กำลังอุ้มลูกน้อย ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจ. เชียงใหม่  © UNICEF Thailand/2010/Athit Perawongmetha
ยูนิเซฟเปิดเวทีฟังเสียงแรงงานและกลุ่มสตรีต่อข้อเสนอ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร” เป้าหมายสร้างหลักประกันรองรับการจ้างงานไม่มั่นคงในยุคโลกาภิวัตน์ มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงันเผย “เงินสงเคราะห์บุตร” มีให้เฉพาะผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงานระบุควรจัดให้เด็กทุกคน ชี้การกำหนดคุณสมบัติ-เงื่อนไขรับเงินส่งผลให้เกิดการจัดสรรไม่เป็นธรรม