วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555วิดีโอเกี่ยวกับการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2555 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ

การสำรวจครั้งนี้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีของยูนิเซฟทั่วโลก ที่ได้นำแทบเบล็ตมาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความสะดวกรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

ผลสำรวจจะช่วยชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าในการพัฒนาเด็กของประเทศไทยและยังช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนนโยบายต่างๆเพื่อเด็กและสตรี

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดผลสำรวจได้ที่ http://www.unicef.org/thailand/tha/media_22564.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น