วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?วิดีโอเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร เพื่อเป็นสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก

เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตร คือเงินที่จ่ายเป็นประจำให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กที่เป็นครอบครัวยากจน ให้มีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในรายการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น