วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Are children your business?วิดีโอนี้นำเสนอเกี่ยวกับการนำแนวคิดด้านส­ิทธิเด็กมาปรับใช้ในภาคธุรกิจ และความคิดเห็นของผู้นำทางธุรกิจหลายองค์ก­รที่มีต่อสิทธิเด็กกับการดำเนินธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น