วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Flying High for Kids: บอลลูนยูนิเซฟเพื่อเด็กพิการทางสติปัญญา

 
© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich


© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich


ภาพโดย สุขุม ปรีชาพานิช

เชียงใหม่,  10 กรกฎาคม 2557 - คุณแอนดรู ปาร์คเกอร์ นักบินบอลลูนจากนิวซีแลนด์ ผู้ริเริ่มโครงการ Flying High For Kids เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแสดงบอลลูนให้แก่เด็กๆ พิการทางสติปัญญาที่เชียงใหม่ เขามีแผนเดินทางไปใน 100 ประเทศทั่วโลกในอีก 4 ปีข้างหน้าเพื่อแสดงบอลลูนให้แก่เด็กๆ และช่วยยูนิเซฟรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก เขาหวังว่าบอลลูนจะเป็นแรงบันดาลใจในกับผู้คนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็ก© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

© UNICEF Thailand/2014/Sukhum Preechapanich

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น