วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

"Healthy Communities" เพื่อสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญาวิดีโอ โดย Jingjai N.

วิดีโอเกี่ยวกับ โครงการ Healthy Communities Project หรือ การตรวจสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญา ซึ่งจัดโดยสเปเชียล โอลิมปิค ประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพและพัฒนาระบบการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาในประเทศไทย พบว่าเด็กๆกลุ่มนี้จำนวนมากไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น