วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เสียงของเยาวชนต่อพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีวิดีโอ โดย Jingjai N.

แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยจะลดลงอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่พบว่าการติดเชื้อรายใหม่กำลังเพิ่มขึ้น­ในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง เยาวชนขายบริการทางเพศ

วิดีโอนี้นำเสนอความเห็นของเยาวชนกลุ่มเสี­่ยงที่มีต่อเรื่องนี้ ซึ่งสะท้อนผลการศึกษาล่าสุดของยูนิเซฟ "การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ม­ีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนใน­ประเทศ ไทย" ซึ่งเก็บข้อมูลจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 2,000 คน ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มสาวประเภทสอง หญิงขายบริการ แรงงานต่างด้าว และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

ดาวน์โหลดรายงาน http://www.unicef.org/thailand/media_356.html

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากอีโบลาในประเทศเซียร์ราลีโอน

 
แวนดี้ จาวัด ในวันที่เขาออกจากศูนย์รักษาอีโบลา
© UNICEF Sierra Leone/2014/Dunlop

เรื่องและภาพ โดย โจ ดันล็อบ    

7 สิงหาคม 2557 -  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเดินทางไปยังเขตเคเนมา ซึ่งเป็นเขตที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลารุนแรงที่สุดในประเทศเซียร์ราลีโอน เมื่อคุณก้าวเข้าสู่เขตเมือง คุณจะรู้สึกถึงเชื้ออีโบลาที่ฝังตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าวอย่างไม่มีท่าทีจะหายไป หน้าร้านอาหารมักจะมีถังน้ำคลอรีนให้บริการล้างมือ ป้ายประกาศเกี่ยวกับเชื้ออีโบลามีอยู่ทุกหนแห่ง สถานีวิทยุ ต่างประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกี่ยวกับเชื้ออีโบลา ผู้คนบนท้องถนนต่างพูดถึงเชื้ออีโบลาอย่างต่อเนื่อง และการจับมือทักทายถูกแทนที่ด้วยการใช้ข้อศอกสัมผัสกัน