วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เสียงของเยาวชนต่อพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีวิดีโอ โดย Jingjai N.

แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมของการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยจะลดลงอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่พบว่าการติดเชื้อรายใหม่กำลังเพิ่มขึ้น­ในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง เยาวชนขายบริการทางเพศ

วิดีโอนี้นำเสนอความเห็นของเยาวชนกลุ่มเสี­่ยงที่มีต่อเรื่องนี้ ซึ่งสะท้อนผลการศึกษาล่าสุดของยูนิเซฟ "การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ม­ีผลต่อการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มเยาวชนใน­ประเทศ ไทย" ซึ่งเก็บข้อมูลจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 2,000 คน ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มสาวประเภทสอง หญิงขายบริการ แรงงานต่างด้าว และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

ดาวน์โหลดรายงาน http://www.unicef.org/thailand/media_356.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น