วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นำหนังสือไปให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเรื่องโดย เหมกานติ์ ศรีจรัสจรรยา / วิดีโอโดย เมธี เถื่อนทับ

เรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2558

แม่ฮ่องสอน, 31 ตุลาคม 2558 วันนี้เป็นวันที่แสนพิเศษของ ด.ญ. วาทินี งานจารุอุไร หรือ แพรว และเพื่อน ๆ ที่เรียนอยู่ที่ห้องเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะเป็นวันที่ห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งบรรทุกหนังสือสำหรับเด็กกว่า 1,200 เล่มวิ่งมายังโรงเรียนห่างไกลของพวกเธอ

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

          เรื่อง : กาญจนา เตชาวัฒนากูล
          ภาพ : UNICEF Thailand / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          การเรียนรู้ไม่ได้จากัดแค่ห้องสี่เหลี่ยมทุกพื้นที่ ทุกหย่อมหญ้าบนโลกใบนี้ เรียนรู้ได้หมด

          เมื่อพูดถึงประเด็นปัญหาโลก อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับเด็กๆ แต่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในวันที่เรามาเยี่ยมเยือนกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา เด็กๆ กว่า 300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับรู้ เรียนรู้ และถกถึงปัญหาระดับโลกที่ใกล้ตัวพวกเขามากกว่าที่คิด เช่นเดียวกับเด็กๆ อีกหลายร้อยคน ทั่วประเทศที่กำลังได้ร่วมเรียนรู้ในสิ่งเดียวกัน ในฐานะพลเมืองโลกและส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก (The World's Largest Lesson)

นักเรียนที่โรงเรียนศรีสุริโยไทในกทม. กำลังพูดคุยกันว่าพวกเขาจะมีส่วนในการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขในสังคมได้อย่างไรบ้าง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด” ที่สนับสนุนโดยยูนิเซฟและพันธมิตรในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
@UNICEF Thailand/2015/Sukhum Preechapanich