วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

"ดาว" และ "ขนมปัง" จากฮอร์โมน 3 พร้อมด้วย อ.เจษฎา แชร์ประสบการณ์การใช้สื่อออนไลน์
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล ผู้รับบท “ดาว” และ ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้รับบท “ขนมปัง” จากฮอร์โมนเดอะซีรี่ส์ 3 พร้อมด้วย รศ.ดร. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางมาที่ยูนิเซฟ เพื่อร่วมสนทนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “ออนไลน์อย่างเข้าใจ ปลอดภัยและสร้างสรรค์” ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หนทางอันโหดร้าย: การช่วยวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อเชื้อเอชไอวีในเชียงใหม่

ผู้เขียน
แอนดี้ บราวน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารส่วนภูมิภาคขององค์การยูนิเซฟ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก


คำพูน, อายุ 14, ขายบริการทางเพศตามถนนในเชียงใหม่ ประเทศไทย
© UNICEF EAPRO/2015/Andy Brown
เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และยังเป็นเมืองที่การขายบริการทางเพศแพร่หลายอีกด้วย คำพูน* อายุ 14 ปี อาศัยนอนอยู่ในสวนสาธารณะใกล้เขตค้าบริการทางเพศ โดยมีรายได้จากการทำงานกับคนขายของข้างถนน แต่ก็ขายบริการทางเพศแก่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นด้วย ผู้ใหญ่ที่ใช้บริการทางเพศจากคำพูนได้ละเมิดสิทธิเด็ก และทำให้คำพูนตกอยู่ในความเสี่ยงจากการติดโรคติดต่อทางเพศต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อเอชไอวี

เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเช่นนี้ตั้งแต่ต้น ในปี พ.ศ. 2544 คำพูนเกิดในหมู่บ้านชนเผ่านอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่คำพูนตายตั้งแต่เขายังเด็กมาก ช่วงเวลาหนึ่งคำพูนได้รับการดูแลจากญาติ แต่พวกเขาก็ยากจนเกินกว่าจะดูแลคำพูนไหว จึงต้องพาเขามาส่งที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ คำพูนได้อาศัยอยู่ที่นี่จนกระทั่งอายุ 6 ปี สถานสงเคราะห์เด็กแห่งนี้ตั้งอยู่ชานเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ อากาศบริสุทธิ์ พื้นที่เปิดโล่งมากมาย และสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่และเครื่องเล่นที่ติดตั้งพร้อม

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การหาตำแหน่งสถานที่ตั้ง- แอพออกเดททางมือถือเป็นตัวเพิ่มการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างไร

ผู้เขียน
แอนดี้ บราวน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารขององค์การยูนิเซฟ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

เนส (ขวา) และเจซซี่ ดูแอพออกเดทเกย์บนมือถือ  © UNICEF EAPRO/2015/Andy Brown 
เนสเป็นวัยรุ่นชายรักชายอายุ 19 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เนสใช้โมบายแอพ อาทิ Grindr เพื่อหาคู่เดทเช่นเดียวกับวัยรุ่นคนอื่น ๆ “ผมใช้แอพเพื่อพบกับผู้ชายที่อยู่ใกล้ ๆ” เนสกล่าว “ผมไม่ชอบการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่การพบกันครั้งแรก ผมเลือกที่จะพูดคุยและทำความรู้จักกับคนนั้นก่อน แต่เพื่อนผมบางคนแค่พบกันเพื่อมีเพศสัมพันธ์”

รายงานฉบับใหม่ว่าด้วย “วัยรุ่น: ภายใต้เรดาร์ของการรับมือกับปัญหาโรคเอดส์ในเอเซียแปซิฟิก” กล่าวชัดเจนว่าภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับ “โรคระบาดแบบลับๆ” ของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่น รายงานฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานร่วมประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกว่าด้วยเรื่องกลุ่มวัยรุ่นผู้ติดเชื้อซึ่งมีองค์การยูนิเซฟร่วมอยู่ด้วยชี้ชัดว่า ถึงแม้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงในภาพรวม แต่กลับเพิ่มสูงขึ้นในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ปัจจุบันนี้มีวัยรุ่นอย่างน้อย 210,000 คนในภูมิภาคที่มีเชื้อเอชไอวี และเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ และฮ่องกง เป็นศูนย์กลางของการติดเชื้อรายใหม่