วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

ประโยชน์อันมากมายของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา วารสารทางการแพทย์ The Lancet ได้ตีพิมพ์บทความชุด “นมแม่” ซึ่งแสดงถึงหลักฐานจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่สรุปให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นไม่ได้สำคัญกับเพียงแค่ประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น หากแต่มีความสำคัญต่อทุกคน ทุกประเทศ ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน โดยหลักฐานแสดงให้เห็นว่า นมแม่ทำให้คนในโลกมีสุขภาพดีขึ้น ฉลาดขึ้น และเท่าเทียมกันมากขึ้น

ประโยชน์ของนมแม่ต่อเด็ก ๆ
ประโยชน์โดยตรงของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก็คือประโยชน์ที่ได้แก่เด็ก ๆ นั่นเอง ซึ่งหลักฐานจากงานวิจัยต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่า
เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่มานาน จะมีโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อน้อยกว่าเด็กที่กินนมแม่น้อย หรือไม่ได้กินเลย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็กได้ 26%
เด็กและวัยรุ่นที่กินนมแม่ทำได้คะแนนในการวัดไอคิวได้ดีกว่าประมาณ 3.4 จุด (เมื่อควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวแปร เช่น การกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน แล้ว)
งานวิจัยในประเทศบราซิล ซึ่งติดตามเด็กถึง 30 ปี พบว่า นมแม่มีผลต่อเชาว์ปัญญาของเด็ก ต่อการเข้าเรียน และต่อรายได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่