วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

10 ข้อเท็จจริงควรทราบ สำหรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2559


นิวยอร์ก, 7 มีนาคม 2559:   เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล และวันครบรอบ 20 ปีปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการปักกิ่งในการส่งเสริมสตรีในอำนาจและการตัดสินใจ ยูนิเซฟขอนำเสนอข้อมูลทางสถิติและแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องเด็กหญิงและสตรีในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

เรื่องน้ำและสุขาภิบาล 
 • มีผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างน้อย 500 ล้านคนที่ยังขาดแคลนพื้นที่ส่วนตัวในการเปลี่ยนผ้าอนามัยในช่วงที่มีประจำเดือน ซึ่งจำนวนนี้เทียบเท่ากับจำนวนของเพศหญิงทุกคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
การคุ้มครองเด็ก 
 • เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กหญิงวัย 15-19 ปีทั่วโลก หรือกว่า 126 ล้านคน คิดว่าการที่สามีทุบตีหรือทำร้ายภรรยานั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ 
 • ปัจจุบัน ทุก ๆ 1 ใน 4 คน ของเด็กสาวทั่วโลกในปัจจุบันต้องแต่งงานในวัยเด็ก เมื่อเทียบกับเมื่อช่วงปีต้นยุค 80s ซึ่งทุก ๆ 1 ใน 3 คนของเด็กสาวต้องแต่งงานในวัยเด็ก ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงานก่อนอายุ 18 ปีลดลงครึ่งหนึ่งในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 
 • ในภาพรวม โอกาสที่เด็กผู้หญิงจะถูกขลิบอวัยวะเพศลดลงไปราว 33% เมื่อเทียบกับเมื่อ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 
การศึกษา
 • ในปี พ.ศ. 2542 ทั่วโลกได้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา) ในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนเด็กสาวเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่าเด็กผู้ชาย และความแตกต่างนี้พบมากที่สุดในแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 
 • เอเชียใต้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศภาวะในทุกระดับ (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) มากที่สุด แต่แอฟริกาใต้สะฮารามีจำนวนเด็กหญิงสมัครเข้าเรียนน้อยกว่าเด็กชาย 
 • ในประเทศส่วนใหญ่ เด็กผู้หญิงทำได้ดีกว่าเด็กผู้ชายในเรื่องการอ่าน 
เอชไอวี/เอดส์
 • ในปี พ.ศ. 2556 มีการประเมินว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) ราวๆ 250,000 คน และเกือบสองในสามของจำนวนนั้น (ประมาณ 64%) เป็นวัยรุ่นเพศหญิง 
 • นประเทศกลุ่มรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง เด็กวัยรุ่นเพศหญิง (อายุ 15-19 ปี) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวีในอัตราที่ต่ำกว่าเด็กวัยรุ่นเพศชาย แต่มีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมทางเพศก่อนอายุ 15 ปีมากกว่าเด็กวัยรุ่นเพศชาย 
โภชนาการ
 • แม้จะมีหลักฐานสนับสนุนถึงประโยน์ที่มีต่อทั้งตัวแม่และลูกของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบันก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 
 • เด็กผู้ชายมีอัตราการมีร่างกายที่เล็กแกร็นมากกว่าเด็กผู้หญิง แม้ว่าจะมีอัตราที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่ในแถบแอฟริกานั้นมีอัตราความแตกต่างที่สูงที่สุด 


ที่มา: International Women’s Day: 10 quick facts on girls

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น