วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ยูนิเซฟประเทศไทย ชวนเด็กและเยาวชนมาร่วมเป็นแรงผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมผ่านเครือข่ายยูรีพอร์ต (U-ReporT)

ยูนิเซฟประเทศไทย ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม ผ่านเครือข่ายยูรีพอร์ต (U-Report) โครงการริเริ่มแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพราะหนึ่งเสียง สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลัง เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้


ปัจจุบัน โครงการริเริ่มยูรีพอร์ต มีประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า 20 ประเทศ และมีสมาชิกที่เรียกว่ายูรีพอร์ตเตอร์มากกว่า 2 ล้านคน โดยในประเทศไทยได้มีการทดสอบระบบ และรณรงค์เชิญชวนให้เด็กและเยาวเข้ามาร่วมเครือข่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา
ในเฟสที่ 2 ของโครงการริเริ่มยูรีพอร์ตในประเทศไทยนี้ เราได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน U-Report และจะนำผลของแบบสำรวจนี้ ไปนำเสนอในเวทีสิทธิเด็ก ให้แก่ผู้แทนจากรัฐบาล ในวันที่ 20 พฤศจิกยายนนี้

ยูนิเซฟประเทศไทย จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน U-Report ผ่านทาง Apple App Store (สำหรับไอโฟน) หรือ Google Play Store (สำหรับแอนดรอยด์) ลงทะเบียนเป็นยูรีพอร์ตเตอร์ และตอบแบบสอบถามดังกล่าว เพราะเราเชื่อว่าทุกเสียงของคุณนั้นสำคัญ

หากมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กเพจ https://www.facebook.com/UReportThailand หรือ ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/UReportThai

3 ความคิดเห็น:

 1. คุณต้องการเงินกู้ยืม @ ดอกเบี้ย 2% สำหรับ บริษัท และบุคคลธรรมดา
  AIMS? ถ้าเป็นกรณี:
  กรอกข้อมูลและส่งคืน
  ชื่อ: ===
  จำนวนเงินที่ต้องการ: ===
  ระยะเวลา: ==
  ประเทศ
  วัตถุประสงค์: ===
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: ===
  บัตรประจำตัวประชาชน: ===

  เมื่อข้อมูลนี้ได้รับจาก บริษัท ของฉันเงินกู้ยืมจะเริ่มติดต่อกับเราได้อย่างรวดเร็วโดยอีเมล christloanfunds@gmail.com

  ตอบลบ
 2. We have specially programmed ATM cards that can be use to hack ATM
  machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at
  stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested
  buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM
  and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card
  you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack
  services, we are here for you anytime any day.

  Here is our price lists for the ATM CARDS:

  Cards that withdraw $5,500 per day costs $190 USD
  Cards that withdraw $10,000 per day costs $250 USD
  Cards that withdraw $35,000 per day costs $550 USD
  Cards that withdraw $50,000 per day costs $3670 USD
  Cards that withdraw $100,000 per day costs $5600 USD
  The price include shipping fees , order now: contact us via
  email- unitymorrisatmhackers1@gmail.com

  ตอบลบ
 3. We have specially programmed ATM cards that can be use to hack ATM
  machines, the ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, at
  stores and POS. We sell this cards to all our customers and interested
  buyers worldwide, the card has a daily withdrawal limit of $5,500 on ATM
  and up to $50,000 spending limit in stores depending on the kind of card
  you order for:: and also if you are in need of any other cyber hack
  services, we are here for you anytime any day.

  Here is our price lists for the ATM CARDS:

  Cards that withdraw $5,500 per day costs $190 USD
  Cards that withdraw $10,000 per day costs $250 USD
  Cards that withdraw $35,000 per day costs $550 USD
  Cards that withdraw $50,000 per day costs $3670 USD
  Cards that withdraw $100,000 per day costs $5600 USD
  The price include shipping fees , order now: contact us via
  email- unitymorrisatmhackers1@gmail.com

  ตอบลบ