วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ของยูนิเซฟทั้ง 4 ท่านเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เราได้มีเพื่อนใหม่มาร่วมเป็นพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยและทั่วโลกเพิ่มอีก 4 ท่าน ได้แก่ หนูดี-วนิษา เรซ, ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, พีช-พชร จิราธิวัฒน์ และ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ซึ่งทั้ง 4 ท่าน จะมาร่วมเป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กๆ และพร้อมกันนี้ เราก็ได้เปิดตัวแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม หรือ #FightUnfair เพื่อเรียงร้องให้สังคมไทยหันมาร่วมกันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน


แม้ว่าข้อมูลในรายงานสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 จะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการ, พัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือการศึกษา แต่ก็ยังคงมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในสังคมอยู่ ซึ่งความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมนี้ เป็นอุปสรรคต่อการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในด้านต่างๆ เด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางมีแนวโน้มที่จะขาดโภชนาการที่เหมาะสม ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของพวกเขา
เพื่อนใหม่ของเราทั้ง 4 ท่านนี้ จะเข้ามาร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม และให้สังคมหันมาสนใจ ให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ อาทิ การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษาที่มีคุณภาพ การยุติความรุนแรงต่อเด็ก การพัฒนาสุขภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น โดยร่วมทีมกับนิชคุณ หรเวชกุล และพอลล่า เทย์เลอร์ ซึ่งเป็น Friends of UNICEF มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556
เพราะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีผลต่อพัฒนาการของเด็กและส่งผลไปตลอดชีวิตของพวกเขา การได้หนูดี-วนิษา เรซ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาสมอง จะมีส่วนช่วยให้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยได้มาก
และซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง จะเข้ามาช่วยรณรงค์ เพื่อสร้างโอกาสและความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ในฐานะที่เป็นวัยรุ่น พีช-พชร จิราธิวัฒน์ ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้สังคมหันมาให้การสนับสนุนและใส่ใจ รับฟังความเห็น ฟังเสียงของวัยรุ่นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าพวกเขามีพลัง มีความสามารถ และเป็นกำลังของสังคมในอนาคต ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอน ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ได้ตระหนักว่าในโลกนี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการโอกาสที่เท่าเทียม ในประเทศไทยเองก็ยังมีเด็กที่ต้องมีชีวิตอยู่กับความยากลำบาก เช่น เด็กอพยพ ที่ยังไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ

ยูนิเซฟขอเชิญชวนทุกท่านร่วมต้อนรับเพื่อนใหม่ที่จะมาช่วยเป็นกระบอกเสียงเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกันของเด็กทุกคน พร้อมกันนี้ ร่วมกันแสดงพลัง ถ่ายภาพของตนเองพร้อมสัญลักษณ์ "เท่ากับ" โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของท่าน พร้อมข้อความ "เท่ากับ = เท่าเทียม" พร้อมแฮชแท็ก #โอกาสที่เท่าเทียม #FightUnfair เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในพลังที่จะช่วยกันผลักดันสังคม สร้างความตระหนักในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของเด็กทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น