วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์เพื่ออนาคต: มุมมองเรื่องสิทธิเด็กในโลกยุคดิจิทัลในฐานะพ่อ ความปรารถนาของผมก็ย่อมเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นๆ ทั่วโลก นั่นก็คือการได้เห็นลูกของผมได้เติบโตและไปได้ถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้ แล้วพวกเด็กๆ จะเติบโตขึ้นอย่างมีควาสุขและปลอดภัยจากอันตรายและโรคร้ายต่างๆ ได้อย่างไร? พวกเขาจะต้องการอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ครอบครัวที่รักใคร่ปรองดองกัน ได้รับการสนับสนุนจากสังคมหรือประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรือง หรือเปล่านั้น ผมเชื่อว่าพวกเขาต้องการทั้งหมด ไม่สิ มากกว่านั้นอีก


ลูกของผมเกิดขึ้นใน "ยุคดิจิทัล" ในยุคที่หลายๆ คนเรียกพวกเขาว่า "ชาวดิจิทัล" พวกเขาเป็นชนรุ่นที่มีความสุขที่สุด เพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบาย สามารถมีความสุขในชีวิตได้แบบที่ชนรุ่นก่อนๆ ไม่เคยมี

แต่ในขณะเดียวกัน พวกเราก็เริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเข้าใจถึงสิทธิที่พวกเขามี และพวกเราก็ได้เห็นการปฏิเสธสิทธิเด็กรูปแบบใหม่ในยุคอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในที่แห่งหนใด มีสถานะครอบครัวเป็นอย่างไร เด็กทุกคนควรมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ได้มีส่วนร่วมในครอบครัว ในทางวัฒนธรรมและสังคม อย่างเต็มที่ และมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล การศึกษา และการแสดงออก

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่ดีขึ้น มีการผลิตที่ได้พัฒนาไปมาก แต่ช่องว่างระหว่างผู้คนที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กับคนที่ไม่สามารถเข้าถึง ก็ยิ่งขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวนของประชากรอินเทอร์เน็ต หรือ Netizen ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี เฉพาะในประเทศจีนเพียงอย่างเดียวก็มีมากถึง 171 ล้านคนแล้ว แต่ถึงกระนั้น เด็กจำนวนมากในประเทศจีน และทั่วโลก ก็ยังคงเข้าไม่ถึงข้อมูล ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตรงนี้เองที่อินเทอร์เน็ต ในฐานะสาธารณสมบัติ สามารถเข้ามาเป็นตัวเชื่อมช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิทัลนี้ได้

เพื่อเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ชนบทในประเทศจีน พ.ศ. 2558 เราได้เริ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ที่เรียกว่า WeCountry และในสองปีถัดมา แม้ว่าจะยังคงมีปัญหาต่างๆ ให้แก้ไข แต่พวกเราก็ยินดีมากที่ได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้สอนให้พวกเด็กๆ ที่ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนให้ใช้เป็น และให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลและโอกาสในการเรียนรู้

ทว่าการดำเนินการเรื่องสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิทัล บริษัทเทนเซ็นต์ ในฐานะของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน มีความรับผิดชอบที่ใหญ่พอสมควร ทั้งนี้เพราะมีเด็กๆ จำนวนนับล้านๆ คนที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการสื่อสาร เรียนรู้ และใช้เพื่อความบันเทิงในแต่ละวัน พวกเด็กๆ และพ่อแม่ของเขาจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าภายใต้โอกาสเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลหลอกลวง เนื้อหาออนไลน์ที่มีความรุนแรงหรือลามกอนาจาร ทำให้พวกเด็กๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปภาพหรือข้อมูลตัวตนของพวกเด็กๆ อาจถูกนำไปใช้เพื่อแสวงประโยชน์จากพวกเขา และนำไปสู่ผลร้ายแรงที่ตามมา ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์ ตอนนี้กลายมาเป็นปัญหาในระดับโลก และการหลอกลวงกันบนโลกอินเทอร์เน็ต องค์กรอาชญากรรมและการค้าเด็ก เปลี่ยนจากเงามืดที่แฝงอยู่บนโลกออนไลน์ มาเป็นความเลวร้ายบนโลกออฟไลน์

ซึ่งในฐานะพ่อ ผมรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากต่อความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่พวกเด็กๆ ต้องเผชิญในทุกวัน และในฐาะผู้ประกอบการ ผมก็ตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผมแบกรับเอาไว้

บริษัทเทนเซ็นต์ มีหน้าที่ในการปกป้องความปลอดภัยของเด็กทุกคนบนโลกออนไลน์ และด้วยเหตุนี้ เทนเซ็นต์จึงได้นำเรื่องการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ไปใช้ในทุกๆ แง่มุมของการดำเนินธุรกิจของเรา ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้เปิดตัวโครงการ "เทนเซ็นต์เพื่อเด็กๆ - การคุ้มครองสิทธิเด็กในโลกดิจิทัล" และประกาศความร่วมมือในการโครงการคุ้มครองเด็กออนไลน์ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ซึ่งความร่วมมือนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ รวมถึงความรุนแรงบนโลกไซเบอร์ การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ การที่เด็กอาจได้พบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเกมออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสมดุลของความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพวกเด็กๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันเชิงนโยบาย การสร้างความตระหนักรู้สาธารณะ และเสริมสร้างความร่วมมือกันในภาคอุตสาหกรรม โดยโครงการนี้จะช่วยผลักดันประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ไปยังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ, อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology - ICT), ภาคการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงบวกของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อพวกเด็กๆ

ยุคอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะที่ เทคโนโลยีและการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมและรวดเร็ว ซึ่งมีศักยภาพในการขยายทั้งประสบการณ์และพัฒนาการของพวกเด็กๆ มันเป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการว่าเทคโนโลยีอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI), ความจริงเสมือน (Augmented Reality - AR), การลำดับยีน รวมถึงเทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียม จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเด็กๆ ได้อย่างไร

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ต้องการความใส่ใจจากพวกเรา ในแง่ของความเสี่ยงที่อาจมีขึ้น เช่น ข้อถกเถียงที่ยังคงมีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอคติหรือการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากอัลกอริธึ่มของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งยังขาดความแน่ชัดว่าอัลกอริธี่มต่างๆ จะนำอคติด้านเพศหรือชาติพันธุ์ไปสู่กระบวนการตัดสินใจหรือไม่

ในฐานะแรงขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กในทุกๆ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ ผ่านการผลักดันกฎหมายและนโยบาย, ส่งเสริมความตระหนักรู้สาธารณะและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนความริเริ่มเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์ในระดับโลก

การปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนจากภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ทุกชนิด เป็นความใฝ่ฝันที่พวกเรามีร่วมกัน เด็กแต่ละคนจำเป็นต้องได้รับการแนะนำอย่างเหมาะสมและใจเย็นจากพ่อแม่ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความจริงหรือโลกเสมือน เพื่อที่พวกเขาจะได้สำรวจโลกกว้างต่อไป และเติบโตอย่างแข็งแรง มีความสุข และพึ่งพาตนเองได้

มีคำกล่าวของจีนกล่าวเอาไว้ว่า "ดูแลลูกหลานของตนเองก่อน แล้วจึงเข้าไปช่วยดูแลลูกหลานของคนอื่นๆ อย่างเดียวกัน" การปกป้องคุ้มครองเด็กจึงควรเป็นเรื่องของทุกอุตสาหกรรม ทุกองค์กร และทุกๆ ประเทศ เราต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนจึงจะสามารถปกป้องคุ้มครองเด็กเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ มาร่วมมือกันเพื่อลูกหลานของเราในรุ่นถัดๆ ไป


เกี่ยวกับผู้เขียน
โพนี่ หม่า เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทนเซ็นต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ, ประธานบอร์ด และประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท โพนี่ หม่า ดูแลในด้านพัฒนากลยุทธ์ ทิศทางในภาพรวม และการบริหารจัดการบริษัทเทนเซ็นต์ เขาจบปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเสินเจิ้นในปี พ.ศ. 2536

เรียบเรียงจากต้นฉบับ: A Vision for the Future: Reflections on children’s rights in the digital age

27 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. ฉันเขียนประจักษ์พยานนี้เพราะจริง ๆ แล้วรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ซูซานเจมส์ทำเพื่อฉันและครอบครัวเมื่อฉันคิดว่าไม่มีความหวังที่เขามาและทำให้ครอบครัวของฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยการให้เงินกู้ที่ดีในอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก 3 % ฉันได้ค้นหาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของฉันในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาทั้งหมดที่ฉันได้พบกับการหลอกลวงและเอาเงินของฉันไปจนในที่สุดฉันก็ได้พบกับพระเจ้าผู้ให้กู้ที่เรียกว่า Mrs Susan James Loan Firml ฉันไม่เคยคิดว่าจะยังมีผู้ให้กู้สินเชื่อของแท้บนอินเทอร์เน็ต แต่ความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือฉันได้รับเงินกู้โดยไม่ต้องเสียเวลามาก ดังนั้นถ้าคุณออกไปข้างนอกนั้นกำลังมองหาเงินกู้ในจำนวนใด ๆ ที่ฉันอยากจะแนะนำให้คุณ อีเมล์: susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.com หรือผ่านเว็บไซต์:https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer

   ลบ
 2. ฉันยากจนและอยู่ในแผนกและไม่เคยรู้วิธีที่จะได้รับการชำระเงินออกจากแผนกของฉันเพราะฉันถูกไล่ออกจากสถานที่ทำงานของฉันและยังขับรถออกไปจากบ้านของฉันเพราะฉันได้รู้จักเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของฉันอีกต่อไป และเพื่อนของฉันให้ฉันอีเมลของผู้ให้กู้เงินกู้และฉันส่งอีเมลเขาเขาสัญญาว่าจะให้ฉันกับจำนวนเงินใด ๆ ที่ฉันต้องการฉันให้เขารายละเอียดของฉัน ฉันบอกเขาว่าฉันต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและเริ่มต้นธุรกิจที่ดีขึ้น และเขาให้เงินที่ฉันถามเขาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากในวันนี้ฉันสามารถซื้อบ้านใหม่สำหรับตัวฉันและใช้ชีวิตที่ฉันนึกได้เสมอ คุณก็สามารถที่จะอุดมไปด้วยหรือจ่ายเงินของฝ่ายเช่นฉันอีเมลของเขา georgeneggaguaranteloan@yahoo.com สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังและจำเป็นเร่งด่วน https://georgenegga.wixsite.com/guaranteeloan
  สาย; georgeneggaguarantee

  ตอบลบ
 3. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนทุกประเภทหรือไม่? สินเชื่อเพื่อล้างหนี้หรือต้องการกู้เงินของคุณ เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณคุณถูกธนาคารและสถาบันการเงินอื่นถูกปฏิเสธ? คุณต้องการสินเชื่อหรือการจำนอง? นี่คือที่ที่เรามองหาเราอยู่ที่นี่เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินทั้งหมดของคุณ เรายืมเงินให้กับประชาชน ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินกับเจ้าหนี้ที่ไม่ต้องการเงิน หากต้องการจ่ายสำหรับการลงทุนทางธุรกิจในอัตราที่สมเหตุสมผล 2% ให้ฉันใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราเสนอความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์และยินดีที่จะให้ยืมคุณ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อด่วน

  ตอบลบ
 4. ฉันเขียนประจักษ์พยานนี้เพราะจริง ๆ แล้วรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ซูซานเจมส์ทำเพื่อฉันและครอบครัวเมื่อฉันคิดว่าไม่มีความหวังที่เขามาและทำให้ครอบครัวของฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยการให้เงินกู้ที่ดีในอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก 3 % ฉันได้ค้นหาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของฉันในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาทั้งหมดที่ฉันได้พบกับการหลอกลวงและเอาเงินของฉันไปจนในที่สุดฉันก็ได้พบกับพระเจ้าผู้ให้กู้ที่เรียกว่า Mrs Susan James Loan Firml ฉันไม่เคยคิดว่าจะยังมีผู้ให้กู้สินเชื่อของแท้บนอินเทอร์เน็ต แต่ความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือฉันได้รับเงินกู้โดยไม่ต้องเสียเวลามาก ดังนั้นถ้าคุณออกไปข้างนอกนั้นกำลังมองหาเงินกู้ในจำนวนใด ๆ ที่ฉันอยากจะแนะนำให้คุณ อีเมล์: susanjamesloanfirml07@gmail.com or susanjamesloanfirml07@outlook.com หรือผ่านเว็บไซต์:https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer

  ตอบลบ
 5. ขอให้เป็นวันที่ดี,

  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้คน บริษัท และบุคคลนิติบุคคลที่ต้องการอัปเดตสถานะทางการเงินทั่วโลกด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปีขั้นต่ำที่ต่ำมากเพียง 3% ภายในระยะเวลาหนึ่งปีถึง 30 ปีในการชำระคืนส่วนใด ๆ ของโลก . เราให้สินเชื่อในช่วง 5,000 ยูโรถึง 100,000,000 ยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้ที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 6. สวัสดี Kim Morse ผู้ให้กู้เงินส่วนตัว (Code360)
  เราให้บริการสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและภายในวงเงิน $ 10,000.00 ถึง $ 500,000.00 และ 10,000.00 ถึง€ 500,000.00 เป็นข้อเสนอเงินกู้ โครงการ 100% ได้รับการสนับสนุนด้วยสินเชื่อที่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน เรารับประกันว่าจะให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจำนวนมากของเราทั่วทุกมุมโลก ด้วยแพ็คเกจเครดิตที่ยืดหยุ่นของเราสามารถประมวลผลสินเชื่อและโอนเงินไปยังผู้ยืมได้ใน 2 วัน เราทำงานในเงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจได้และให้สินเชื่อทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สนใจ บริษัท เอกชนและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างและกลับมาหาเราทางอีเมล
  ผู้ใช้รายละเอียด:
  ชื่อ:
  วันเกิด:
  เพศ
  สถานภาพสมรสของฉัน:
  ที่อยู่:
  เมือง:
  และรัฐ / จังหวัด:
  รหัสไปรษณีย์ /
  ประเทศ:
  โทรศัพท์:
  อีเมลของฉัน:
  โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  รายได้ต่อเดือนของคุณ:
  ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านอีเมล์: (Code360optionsloancompany@gmail.com) และสำหรับข้อมูลติดต่อที่อยู่เว็บของเรา: www.Xtradeoption.com

  ขอแสดงความนับถือ,
  นางคิม

  ตอบลบ
 7. ฉันจะกู้สามีเก่าของฉันได้อย่างไร ... ฉันชื่อเจสสิก้า ทักทายทุกคนที่กำลังอ่านประจักษ์พยานนี้ สามีของฉันปฏิเสธฉันหลังจากสามปีของการแต่งงานเพียงเพราะผู้หญิงอีกคนหนึ่งสะกดเขาและปล่อยให้ฉันและลูกต้องทนทุกข์ทรมาน อยู่มาวันหนึ่งเมื่อฉันอ่านเว็บฉันเห็นโพสต์เกี่ยวกับวิธีที่ spellcaster นี้ในที่อยู่นี้ Akheretemple@yahoo.com ฉันช่วยผู้หญิงคนหนึ่งกู้สามีของเธอและฉันก็ให้คำตอบกับที่อยู่ของเธอ เขามีคาถากับสามีของฉันและเขาบอกฉันว่าเขาจะช่วยฉันและหลังจาก 2 วันฉันจะมีสามีของฉันอีกครั้ง ฉันเชื่อเขาและวันนี้ฉันดีใจที่ทุกคนรู้ว่าคาถานี้มีอำนาจที่จะคืนคนรัก เพราะตอนนี้ฉันมีความสุขกับสามีของฉัน ขอบคุณสำหรับดร. Akhere อีเมลของคุณ: Akheretemple@yahoo.com หรือ whatsApp เขา +2348129175848

  ตอบลบ
 8. ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้น
  ธุรกิจของคุณเองหรือ
  A) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล
  B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา
  C) การรวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: .........................
  ระยะเวลาการกู้ยืม: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 9. Hey,
  เราให้บริการสินเชื่อตั้งแต่ $ 1,000 ถึง $ 100,000,000 สินเชื่อของเราได้รับการประกันอย่างดีและมีความปลอดภัยสูงสุดในอัตราดอกเบี้ย 2% เราให้สินเชื่อแก่บุคคลและองค์กรด้วยความตั้งใจในการปรับปรุงบ้านการรวมหนี้การรีไฟแนนซ์และการจัดตั้งธุรกิจ ติดต่อเราทางอีเมล: ALEXANDERGAVINLOANFUNDS@GMAIL.COM เราเป็น บริษัท ให้กู้ยืมระหว่างประเทศที่ให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลและ บริษัท ต่างๆในยุโรปเอเชียแอฟริกาและส่วนอื่น ๆ ของโลก เราให้บริการสินเชื่อเป็น USD ($) และ GBP (£) และสกุลเงินที่คุณเลือก ที่อยู่ติดต่อ: ALEXANDERGAVINLOANFUNDS@GMAIL.COM สินเชื่อที่มีอยู่ที่เราเสนอคือ
  * สินเชื่อส่วนบุคคล (ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)
  * สินเชื่อธุรกิจ (ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)
  * สินเชื่อจำนอง
  * สินเชื่อรวม
  * สินเชื่อนักศึกษา
  * สินเชื่อรวมและอีกมากมาย:
  อีเมลของเราวันนี้ (ALEXANDERGAVINLOANFUNDS@GMAIL.COM)

  ตอบลบ
 10. สวัสดีคนของฉันคือคุณในภาวะวิกฤตทางการเงินและต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่? นี่คือคำตอบของปัญหาทางการเงินของคุณเพราะวันนี้ฉันเพิ่งได้รับเงินกู้จำนวน 58,000 ยูโรจาก Global Provision Loan จาก บริษัท และฉันต้องการที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อบอกคุณทุกอย่างการพิสูจน์ระดับโลกเป็นเรื่องจริงและถูกต้องตามกฎหมาย ภายใน 3 ชั่วโมงคุณจะได้รับคำตอบสำหรับปัญหาทางการเงินของคุณและรับทราบว่าการพิสูจน์ทั่วโลกเป็น บริษัท สินเชื่อเดียวที่เราเชื่อถือได้และตอนนี้ฉันมีความสุขมากวันนี้ดังนั้นโปรดติดต่อพวกเขาในวันนี้ทางอีเมลนี้แล้ว {globalprovissioncompany@gmail.com} เป็น บริษัท เดียวที่สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องวิกฤตสินเชื่อและวันนี้ฉันและครอบครัวของฉันมีความสุขมากเพราะฉันยังได้ชำระหนี้ธนาคารของฉันดังนั้นฉันจึงติดต่อพวกเขาวันนี้และรอพวกเขาตอบคำถามในวันนี้

  ตอบลบ
 11. สวัสดีทุกคน!
  ฉันชื่ออัจฉราปัจจุบันอาศัยอยู่ที่น่านประเทศไทย ตอนนี้ฉันเป็นม่ายกับลูกสี่คนและฉันติดอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินในเดือนมกราคมและฉันต้องการรีไฟแนนซ์และชำระค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพยายามหาเงินกู้จาก บริษัท เงินกู้ต่าง ๆ ทั้งส่วนตัวและองค์กร แต่ไม่ประสบความสำเร็จและธนาคารส่วนใหญ่ปฏิเสธเครดิตของฉัน แต่ตามที่พระเจ้าต้องการฉันจึงได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคนที่ทำงานด้วยความร่วมมือของ A MAN of God ผู้ให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้เงินกู้ยืมแก่ฉันถึง 800,000 บาทและวันนี้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจและลูก ๆ ของฉันก็ทำได้ดี คุณต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ ที่มีการอ้างอิงถึงการรักษาความปลอดภัยสินเชื่อโดยไม่มีหลักประกันเช็คไม่มีเครดิตไม่มีผู้ลงนามร่วมเพียง 2% อัตราดอกเบี้ยและแผนการชำระคืนที่ดีกว่าและโปรดติดต่อ Mr. Dante Paola ทางอีเมล: dantecooperativehelp@hotmail.com เขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งนี้อยู่ แต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากและฉันตัดสินใจที่จะให้ผู้คนรู้จักเขามากขึ้นและฉันต้องการให้พระเจ้าอวยพรเขามากกว่านี้ คุณสามารถติดต่อเขาผ่านทางอีเมลของเขา: dantecooperativehelp@hotmail.com สำหรับการแชทด่วนหรือ whatsapp / +35677926593

  ขอบคุณ
  อัจฉรา

  ตอบลบ
 12. เราเป็นองค์กรคริสเตียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือทางการเงินดังนั้นหากคุณประสบปัญหาทางการเงินหรือคุณมีปัญหาทางการเงินและคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจของคุณเองหรือคุณต้องการเงินกู้ ชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล ทุกคนที่ขอได้รับ ผู้ที่เสาะหาก็พบ และสำหรับผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิดออก "ดังนั้นอย่าให้โอกาสเหล่านี้ผ่านคุณไปเพราะพระเยซูเป็นเหมือนเดิมทุกวันนี้ทุกวันนี้และตลอดไปอีกต่อไปโปรดทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจิตใจที่จริงจัง

  ชื่อของคุณ:
  เพศ;
  อายุ;
  ประเทศ
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาการให้สินเชื่อ:
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ;
  รายรับรายเดือนของคุณ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง:
  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจในการติดต่อของคุณในฐานะ
  พวกเรารออยู่
  ความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล: (alexandergavinloanfunds@gmail.com)

  ตอบลบ
 13. คำให้การของความก้าวหน้าทางการเงินจาก GOD ผ่านความช่วยเหลือของ Funding Circle Loan INC. (mrslindarobertloanfirm@gmail.com
   หรือไซต์ /
    https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website) ...

  สวัสดีฉันชื่อจิราเดช ธ นะวรพงษ์ที่เมืองพัทยาฉันเป็นคุณแม่คนเดียวที่มีลูกสาว 2 คน ในขณะนี้ฉันได้ค้นหาผู้ให้กู้สินเชื่อของแท้ที่สามารถช่วยฉันในการกู้เงินเนื่องจากฉันไม่มีงานทำอีกต่อไปสิ่งที่ฉันได้รับคือ hoodlums ที่ทำให้ฉันไว้วางใจพวกเขาและในที่สุดพวกเขาก็เอาเงินของฉัน เงินให้กู้ยืมความหวังของฉันหายไปฉันสับสนและผิดหวังมันเป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวของฉันที่จะเลี้ยงด้วยมื้ออาหารที่ดีฉันไม่เคยต้องการที่จะทำอะไรกับ บริษัท สินเชื่อที่ให้ยืมบนอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ไม่จนกว่าฉันจะได้พบกับผู้ให้กู้สินเชื่อที่เปลี่ยนชีวิตของฉันและของครอบครัวของฉันผ่านความช่วยเหลือของสมาชิกคบหา "ผู้ให้กู้ด้วยความกลัวของพระเจ้าในเธอนางลินดาโรเบิร์ตเธอเป็นผู้หญิงพระเจ้าส่งไปยกระดับครอบครัวของฉันจากความทุกข์ ในตอนแรกฉันคิดว่ามันจะไม่เป็นไปได้เนื่องจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของฉันจนกว่าฉันจะได้รับเงินกู้มูลค่า 335,000.00 ในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงดังนั้นคำแนะนำของฉันให้กับทุกคนที่ต้องการกู้จริงๆคือติดต่อลินดาเซอร์เคิล INC ผ่านอีเมลอย่างเป็นทางการนี้: (mrslindarobertloanfirm@gmail.com)

  https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website

  ตอบลบ
 14. อนุญาตให้ฉันแนะนำคุณกับบริการเงินทุน LE-MERIDIAN เราเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อโดยตรงและการจัดหาเงินทุนในแง่ของการลงทุน เราให้บริการทางการเงินแก่ภาคเอกชน / บริษัท ที่มองหาการเข้าถึงกองทุนในตลาดทุนเช่นน้ำมันและก๊าซอสังหาริมทรัพย์พลังงานทดแทนเวชภัณฑ์การดูแลสุขภาพการขนส่งการก่อสร้างโรงแรมและอื่น ๆ เก้าร้อยล้านดอลลาร์) ในทุกภูมิภาคของโลกตราบใดที่ผลตอบแทนการลงทุน 1.9% ของเราสามารถรับประกันได้ในโครงการ
  บริการเงินทุน Le-Meridian
  (60 Piccadilly, Mayfair, London W1J 0BH, สหราชอาณาจักร) อีเมลอีเมลติดต่อ .... lfdsloans@lemeridianfds.com
  WhatsApp ____ + 1 (989) 394-3740

  ตอบลบ
 15. ฉันต้องการบอกให้โลกรู้อย่างรวดเร็วว่ามีลูกล้อคาถาออนไลน์ที่ทรงพลังและเป็นของแท้มากชื่อของเขาคือดร. edede เขาช่วยให้ฉันรวมตัวกับความสัมพันธ์ของฉันกับ hubby ที่ทิ้งฉันเมื่อไม่นานมานี้เมื่อฉันติดต่อดร. edede เขาได้สะกดความรักให้ฉันและ hubby ของฉันก็โทรหาฉันหลังจากผ่านไป 2 วันและเริ่มขอร้องให้ฉันกลับมาในชีวิต ... เรากลับมาแล้วในตอนนี้ด้วยความรักและการเอาใจใส่มากมาย วันนี้ฉันดีใจที่จะให้คุณทุกคนรู้ว่าลูกล้อสะกดนี้มีอำนาจในการคืนค่าความสัมพันธ์ที่หักกลับมาเพราะตอนนี้ฉันมีความสุขกับ hubby ของฉัน ... หากมีใครออกมีที่อ่านบทความนี้และต้องการความช่วยเหลือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาด้านล่างนี้ยังสามารถติดต่อดร. edede เพื่อขอความช่วยเหลือในปัญหาดังต่อไปนี้: (1) การรักษาโรคทุกประเภท (2) คดีในศาล (3) คาถาการตั้งครรภ์ (4) การป้องกันทางจิตวิญญาณ (5) การรักษาโรคมะเร็ง (6) สำหรับโรคเริม (7) รักษาโรคเอดส์และอื่น ๆ อีกมากมาย ... คุณสามารถติดต่อเขาทางอีเมลของเขา: ededetemple@gmail.com หรือโทร / WhatsApp ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเขาที่ +38972751056

  ตอบลบ
 16. คำยืนยันว่าฉันจะรับเงินกู้จาก บริษัท ที่ยอดเยี่ยมนี้ได้อย่างไรฉันเป็นแม่คนเดียว (marycoleloanscompany3@gmail.com)
  คือนางรู ธ ปิ่นทองจากกรุงเทพประเทศไทย ฉันต้องการเงินกู้สำหรับธุรกิจของฉันอย่างมากเพราะธุรกิจของฉันหมดลงและฉันพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้จากธนาคาร / บริษัท การเงินอื่น ๆ เนื่องจากคะแนนเครดิตของฉัน ฉันหมดหวังที่จะลองทำเงินในเกือบทุกโอกาสบนอินเทอร์เน็ตและค้นหา บริษัท MARY COLE LOANS และบริการของเขาที่แสดงเป็นลมหายใจของอากาศบริสุทธิ์ในชีวิตของฉัน ในที่สุดฉันก็ได้พบกับผู้ให้กู้ของแท้และบริการที่ฉันสามารถไว้วางใจได้ - และฉันต้องบอกว่า บริษัท เงินกู้ MARY COLE ไม่ได้ทำให้ฉันผิดหวัง! การบริการที่เขามอบให้ฉันนั้นยอดเยี่ยมมากและในที่สุดอนาคตก็ดูสดใสสำหรับฉันและธุรกิจของฉันเพราะฉันได้รับเงินกู้จำนวน (2,000,000.00 บาท) หากคุณต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ เพื่อรับเงินกู้จำนวนใด ๆ ที่คุณต้องการในวันนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และกำหนดการชำระคืนที่ดีกว่าโปรดติดต่อ บริษัท MARY COLE LOANS COMPANY (marycoleloanscompany3@gmail.com) เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินที่คุณอาจผ่าน ผ่านตอนนี้

  ตอบลบ
 17. คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? เราถูกต้องตามกฎหมายและเรารับประกันผู้ให้ยืม เราเป็น บริษัท ที่มีความช่วยเหลือทางการเงิน เราให้เงินทุนแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินผู้ที่มีเครดิตไม่ดีหรือผู้ที่ต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจ ฉันต้องการใช้วิธีนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้แก่ผู้รับผลประโยชน์เนื่องจากเรายินดีที่จะเสนอเงินกู้ให้คุณ สื่อสารกับเราทางอีเมล: inforamzanloan@gmail.com

  บริการที่จัดให้รวมถึง

  * การรวมหนี้
  * สินเชื่อธุรกิจ
  * สินเชื่อส่วนบุคคล
  * สินเชื่อสำหรับรถยนต์
  * รายได้และสินเชื่อ

  เขียนถ้าคุณสนใจกับอัตราดอกเบี้ยรายปีของเรา 4% ติดต่อเราทางอีเมล: inforamzanloan@gmail.com

  โปรดทราบ: ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนควรส่งข้อความไปยังอีเมลของเราเพื่อรับการตอบสนองอย่างเร่งด่วนและรายละเอียดเพื่อขอสินเชื่อ

  อย่างจริงใจ
  อีเมล: inforamzanloan@gmail.com

  ตอบลบ
 18. ขอให้เป็นวันที่ดี,
  คุณเคยถูกธนาคารหลายแห่งล้มตัวลงหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? หรือคุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อ บริษัท ของเรามีตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลไปจนถึงสินเชื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยไม่แพงมากและกระบวนการกู้ยืมของเรานั้นรวดเร็วเช่นกัน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ปัญหาทางการเงินทั้งหมดของคุณเป็นอดีต หากคุณพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณจริงๆ จากนั้นค้นหาเพิ่มเติมและสมัครขอสินเชื่อวันนี้ติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมล: {larrymaxwellfunds@gmail.com} ความคิดเห็นเหล่านี้มีไว้สำหรับคนที่สนใจซึ่งต้องการความช่วยเหลือดังนั้นหากคุณไม่จริงจังอย่าติดต่อเราขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรคุณอาเมน

  ตอบลบ
 19. ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้น
  ธุรกิจของคุณเองหรือ
  A) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล
  B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา
  C) การรวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  ที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: .........................
  ระยะเวลาการให้สินเชื่อ: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอบคุณและขอพระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 20. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนหรือไม่? เราเสนอ 1,000 ยูโรถึง 300,000,000 ยูโรสนใจควรติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  Are you looking for an urgent loan? if yes apply now at 2% interest rate. Contact us today via email:(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Urgent loan offer.

  ตอบลบ
 21. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  ประเทศ: อินโดนีเซีย
  ชื่อ: Queen Jamillah
  ที่อยู่: Nusa Lembongan
  โทรศัพท์: +62 856-9328-4991
  WhatsApp: +62 856-9328-4991
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com
  เป็นเวลาสองปีแล้วที่ฉันได้แสดงประจักษ์พยานถึงวิธีการที่ฉันยืม 700 ล้านจาก บริษัท เงินกู้ Iskandar Lestari และบางคนสงสัยฉันเพราะระดับของผู้โจมตีทางอินเทอร์เน็ตของฉันสามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นทุกสิ่งที่ Bunda Iskandar ไม่ใช่ผู้ให้กู้ที่หลอกลวง ทำให้ฉันมีรอยยิ้มอีกอย่างหนึ่งเพราะหลังจากผ่อนชำระรายเดือนของสินเชื่อที่ฉันยืมมาก่อนฉันขอร้องแม่ว่าฉันอยากจะขยายธุรกิจของฉันต่อไปดังนั้นฉันจึงส่ง 2.7 พันล้านหลังจากผ่านกระบวนการทางกฎหมายธุรกรรมของฉันได้รับการอนุมัติจากทางการ และภายในสามวันกระบวนการทางกฎหมายสำหรับการส่งเงินให้กู้ยืมไปยังบัญชีธนาคาร Rakyat อินโดนีเซียของฉันนั้นทำได้อย่างง่ายดาย ฉันไม่มีความท้าทายกับธนาคารอินโดนีเซียเพราะคุณ Iskandar และทีมผู้บริหารจาก บริษัท ISKANDAR LESTARI LOAN ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับความช่วยเหลือทางการเงินติดต่อ ISKANDAR LENDERS วันนี้
  e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

  ตอบลบ
 22. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  ประเทศ: อินโดนีเซีย
  ชื่อ: Queen Jamillah
  ที่อยู่: Nusa Lembongan
  โทรศัพท์: +62 856-9328-4991
  WhatsApp: +62 856-9328-4991
  e_mail: queenjamillah09@gmail.com
  เป็นเวลาสองปีแล้วที่ฉันได้แสดงประจักษ์พยานถึงวิธีการที่ฉันยืม 700 ล้านจาก บริษัท เงินกู้ Iskandar Lestari และบางคนสงสัยฉันเพราะระดับของผู้โจมตีทางอินเทอร์เน็ตของฉันสามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นทุกสิ่งที่ Bunda Iskandar ไม่ใช่ผู้ให้กู้ที่หลอกลวง ทำให้ฉันมีรอยยิ้มอีกอย่างหนึ่งเพราะหลังจากผ่อนชำระรายเดือนของสินเชื่อที่ฉันยืมมาก่อนฉันขอร้องแม่ว่าฉันอยากจะขยายธุรกิจของฉันต่อไปดังนั้นฉันจึงส่ง 2.7 พันล้านหลังจากผ่านกระบวนการทางกฎหมายธุรกรรมของฉันได้รับการอนุมัติจากทางการ และภายในสามวันกระบวนการทางกฎหมายสำหรับการส่งเงินให้กู้ยืมไปยังบัญชีธนาคาร Rakyat อินโดนีเซียของฉันนั้นทำได้อย่างง่ายดาย ฉันไม่มีความท้าทายกับธนาคารอินโดนีเซียเพราะคุณ Iskandar และทีมผู้บริหารจาก บริษัท ISKANDAR LESTARI LOAN ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ให้กู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับความช่วยเหลือทางการเงินติดต่อ ISKANDAR LENDERS วันนี้
  e_mail: [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com]

  Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

  ตอบลบ
 23. คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? เราให้สินเชื่ออย่างจริงจังแก่บุคคล บริษัท และนักลงทุน เราเสนอสินเชื่อสำหรับรถยนต์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อคริสต์มาสสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อจำนองเครดิตจาก 2,000 ถึง 100,000,000 €อัตราดอกเบี้ย 2% อัตราดอกเบี้ยที่ดี ติดต่อเราผ่านทาง: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้

  ตอบลบ
 24. คุณกำลังมองหาเงินกู้สำหรับธุรกิจ / ส่วนตัวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ แล้วส่งอีเมลถึงเราเพื่อรับการอนุมัติอย่างรวดเร็วด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ที่อยู่อีเมลของเราอยู่ด้านล่าง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 25. เราให้บริการทางการเงินที่หลากหลายซึ่งรวมถึง: การวางแผนธุรกิจ, การเงินเพื่อการพาณิชย์และการพัฒนา, อสังหาริมทรัพย์และการจำนอง, สินเชื่อรวมหนี้, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อภาคเอกชน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อปีสำหรับบุคคล บริษัท และองค์กรธุรกิจ รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณและเป็นเจ้าของบ้านในฝันของคุณด้วยโครงการสินเชื่อทั่วไปของเรา ผู้สมัครที่สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง BBM INVITE: {D8980E0B}
  WhatsApp เท่านั้น: (+ 44) 7480 729811
  โทร .... (+ 44) 7480 729811
  อีเมล์: (iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com)

  ตอบลบ
 26. {} Code360
  เงินกู้เร็วที่สุดภายใน 2 วัน Code360 Micro การเงินกองทุนเชิงพาณิชย์บมจ. ให้สินเชื่อโดยไม่มีหลักประกัน ($ 10,000.00 ถึง $ 500,000.00) เช่น: เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันสินเชื่อเพื่อการศึกษาสินเชื่อครัวเรือนสินเชื่อที่สอดคล้องและสินเชื่อธุรกิจ มีอยู่ทั้งหมด
  อีเมล์: helpdesk@xtradeoption.com
  ผู้ใช้รายละเอียด:
  ชื่อ:
  วันเกิด:
  เพศ.
  สถานภาพสมรสของฉัน:
  ที่อยู่:
  เมือง:
  และรัฐ / จังหวัด:
  รหัสไปรษณีย์ /
  ประเทศ:
  โทรศัพท์:
  อีเมลของฉัน:
  โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  รายได้ต่อเดือนของคุณ:
  ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านอีเมล์: (Code360optionsloancompany@gmail.com) และสำหรับข้อมูลติดต่อที่อยู่เว็บของเรา: https://xtradeoption.com/banking/


  ขอแสดงความนับถือ,
  นางคิม

  ตอบลบ